Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 2 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Liver hydatid disease [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2004; 19(4): 213-215

Liver hydatid disease

Atilla Akova, Suavi Özkan
Adana Numune Training and Research Hospital, General Surgery Clinic, Adana

Hydatid disease is still most common problem in the benign liver diseases in Turkey. Despite the improvements of invasive radiologic procedures and medical therapy, surgery is still the principal therapy of the disease. From January 1997 to December 2003, 34 consecutive cases with liver hydatidosis were treated by operations at Department of Surgery, Adana Research and Education Hospital. Abdominal pain and abdominal mass were the major symptoms of the cases at presentation. Diagnosis was based on abdominal ultrasound and abdominal CT. External capitonnage and partial cystectomy+ external capitonnage were mostly performed. The complication rate was 16.6 %. Pneumothorax and sub-diaphragmatic abscess were the most common complications. Median hospital stay was 6 days. We had one death due to respiratory insufficiency and haemorrhagic diathesis. As we compared the surgical techniques, cystectomy and omentoplasty, whenever possible, had lower complication rate, short hospital stay and better clinical results.

Keywords: Liver hydatid disease


Karaciğer hidatik kisti

Atilla Akova, Suavi Özkan
Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Adana

Karaciğer hidatik kisti ülkemizde hala en sık rastlanan selim karaciğer hastalıklarından biridir. İnvaziv radyolojik girişimler ve ilaç tedavisindeki gelişmelere rağmen, hastalığın esas tedavisi cerrahidir. Ocak 1997-Aralık 2003 tarihleri arasında kliniğimizde tedavi edilen 34 karaciğer hidatidozisli olguda karşılaşılan komplikasyonlar, bu makalede retrospektif olarak değerlendirildi. Abdominal ağrı ve abdominal kitle en sık rastlanan başvuru semptomları idi. Tanıda en sık abdominal ultrasonografi ve bilgisayarlı batın tomografisi kullanılmıştır. En sık uygulanan ameliyatlar, 15 (% 45.6) olguda eksternal kapitonaj ve 19 (% 55.3) olguda parsiyel kistektomi+eksternal kapitonaj olmuştur. ‹ntrabiliyer rüptüre bağlı süpürasyon 3 (% 7.2) olguda saptanmıştır. Postoperatif komplikasyon oranı % 16.6 olup, en sık pnömotoraks ve subdiyafragmatik abse saptanmıştır. Solunum yetersizliği ve hemorajik diateze bağlı erken postoperatif dönemde 1 (% 3.8) olgu kaybedilmiştir. Ortalama hastanede kalış süresi 6 gün olarak saptanmıştır. Serimizde kistektomi (hepatektomi) ve omentoplasti ameliyatlarının, diğer cerrahi tekniklere nazaran daha düşük komplikasyon oranına ve daha kısa hastanede kalış süresine neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Karaciğer hidatik kisti


Atilla Akova, Suavi Özkan. Liver hydatid disease. Medeniyet Med J. 2004; 19(4): 213-215

Corresponding Author: Atilla Akova, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ