Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 36 Issue : 2 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Repairing Methods of Incisional Hernies [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2001; 16(4): 202-204

Repairing Methods of Incisional Hernies

Fikret Aksoy, Alp Özçelik, Serkan İskender, Oktay Yener, Niyazi Ülgen, Canan Erengül
SSK Göztepe Training Hospital, Istanbul

Incisional hernieas have a tendency in growing to huge dimensions and these kind of hernias are seen especially in obese patients. In this study; the effects of the abdominoplasty and prolene mesh repair in the morbidity and mortality rates of incisional hernia repairs.

This study includes obese patients (BMI>35 kg/m2) with hernia defects larger than 10 cm that were operated in between january 1997-2000 in the 2nd surgical clinic at SSK Göztepe Educationaal Hospital. The patients were divided into two groups.

First group abdominoplasty+prolene mesh repair second group only prolene mesh repair (n=35). Both groups were evaluated with complicatios and hospital stay time.

The average age in group 1 was 54.7, in group 2 was 52.3. Both groups had no significant complication rates. The hospital stay time was longer in group 1 (p<0.001).
In obese patients with gross incisional hernias Abdominoplasty+ prolene mesh repair is a safe and cosmotically better procedure.

Keywords: Incisionel hernie, prolen mesh, abdominoplasti


Obez İnsizyonel Hernilerde Abdominoplasti ile Birlikte Polipropilen Mesh Onarımı

Fikret Aksoy, Alp Özçelik, Serkan İskender, Oktay Yener, Niyazi Ülgen, Canan Erengül
SSK Göztepe Eğitim Hastanesi, İstanbul

İnsizyonel herniler aşırı büyüme eğilimindedir ve genelikle bu tip herniler obez insanlarda daha çoktur. Karın duvarındaki obesiteye bağlı sarkıklık yara iyileşmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum, herni nüksü için predispozan bir faktördür. Bu çalışmada amacımız, insizyonel hernilerde kullanılan polypropylene meshin abdominoplasti ile beraber kullanılmasının morbitide ve mortalite üzerine etkilerini araştırmaktır.

Ocak 1997-2000 yılları arasında SSK Göztepe Eğitim Hastanesi 2. Cerrahi servisinde insizyonel herni nedeniyle müracaat eden hastalardan obez olanlar (BMI>35kg/m2) ve herni defekti 10 cm üstündekiler çalışma kapsamına alındı. 1. Grup (n=35); abdominoplasti+prolen mesh onarım yapılan ve 2. grup sadece prolen mesh ile onarım yapılanlar olarak 2 gruba ayrıldı. Hastalar postoperatif komplikasyon ve hastanede yatış süreleri açısından değerlendirildi.

1. gruptaki hastaların yaş ortalaması 54.7, ikinci grubtaki hastaların yaş ortalaması 52.3 idi. Her iki gruptaki hastaların postoperatif komplikasyonlar açısından anlamlı bir fark görülmedi. 1. gruptakilerin hastanede kalış sürelerinin uzadığı görüldü (p<0.001).

Obez geniş defektli insizyonel hernilelerde abdominoplasti ile birlikte prolen mesh onarımı güvenli ve kozmetik açıdan daha iyi sonuç vermektedir.

Anahtar Kelimeler: İnsizyonel herni, prolen mesh tamir, abdominoplasti


Fikret Aksoy, Alp Özçelik, Serkan İskender, Oktay Yener, Niyazi Ülgen, Canan Erengül. Repairing Methods of Incisional Hernies. Medeniyet Med J. 2001; 16(4): 202-204

Corresponding Author: Fikret Aksoy, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved