Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 2 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Breath holding spell, febrile seizure and anemia; are those parts of a puzzle? Celiac disease-case report [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2017; 32(4): 264-266 | DOI: 10.5222/MMJ.2017.264  

Breath holding spell, febrile seizure and anemia; are those parts of a puzzle? Celiac disease-case report

Halil Kocamaz1, Sedat Işıkay2
1Department Of Pediatric Gastroenterology, Pamukkale University, Denizli, Turkey
2Department Of Pediatrics, Hasan Kalyoncu University, Gaziantep, Turkey

Celiac disease is related with many neurologic disorder such as epilepsy, ataxia, neuropathy, myopathy and headache. The coexistence of celiac disease and febrile convulsion is unusual. However the incidence of celiac disease has been increased in the cases with febrile convulsion and with iron deficiency anemia. Breath holding is also related with iron deficiency anemia. We’ve discussed clinical progress of A 4.5 years old female with a history of breath-holding spell and iron deficiency anemia recently suffer from febrile convulsion and is diagnosed celiac disease. We aimed to show that pediatricians could find out accompanying celiac disease with different type common disorders by the way of gathering patient’s history, findings and laboratory results as parts of a puzzle.

Keywords: Breath holding, Celiac Disease, Child, Seizures Febrile


Katılma nöbeti, febril konvülziyon ve anemi; bir yap-bozun parçaları mı? Çölyak hastalığı-olgu sunumu

Halil Kocamaz1, Sedat Işıkay2
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenterolojisi Bilim Dalı, Denizli
2Hasan Kalyoncu Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Gaziantep

Çölyak hastalığı epilepsi, ataksi, nöropati, miyopati ve baş ağrısı gibi birçok nörolojik hastalık ile ilişkili olup febril konvülziyon ile birlikteliği nadirdir. Bununla birlikte demir eksikliği anemisi olan olgularda febril konvülziyon ve çölyak hastalığı sıklığı artmıştır. Demir eksikliğinin katılma nöbetinin sıklığını da artırdığı bilinmektedir. Öncesinde katılma nöbeti ve demir eksikliği anemisi öyküsü olan 4.5 yaşında febril konvulziyon ile başvuran kız olgunun çölyak tanısına uzanan öyküsünü irdeledik. Çocuk hekimlerinin sık karşılaştığı çeşitli hastalıklara eşlik eden çölyak hastalığını, hastanın öyküsü, muayenesi ve laboratuar test sonuçlarını bir yap-bozun parçaları gibi birleştirerek nasıl ortaya çıkarılabileceğini göstermeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Çölyak hastalığı, Febril Konvulziyon, Katılma Nöbeti


Halil Kocamaz, Sedat Işıkay. Breath holding spell, febrile seizure and anemia; are those parts of a puzzle? Celiac disease-case report. Medeniyet Med J. 2017; 32(4): 264-266

Corresponding Author: Halil Kocamaz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ