Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 36 Issue : 3 Year : 2021Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Functional status, disability and quality of life in subacromial impingement syndrome [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2007; 22(4): 133-136

Functional status, disability and quality of life in subacromial impingement syndrome

Zerrin Karataş, Saime Reyhanoğlu, Afitap İçağasıoğlu, Gülden Toplu, Huriye Aras, Şeyma Kolukısa, Esma Demirhan
S. B. Istanbul Goztepe Hospital Physical Therapy and Rehabilitation, Istanbul

The aim of this study is to evaluate the comparison between the functional status, disability and quality of life questionnaires in subacromial impingement syndrome.
One hundred patients were included in this study. The patients were applied Constant, University of California at Los Angeles (UCLA), Shoulder Disability Questionnaire (SDQ) and Short form-36 (SF-36) questionnaires after given detailed information.
SF-36 parameters of physical function, role physical and role emotional parameters showed a significiant correlation with the Constant and UCLA scores (p<0.001). When compared with the SDQ, SF-36 showed a significiant negative correlation in parameters physical function, role physical and role emotional parameters (p<0.001). There was a significiant positive correlation between Constant and UCLA (p<0.001), negative
significiant correlation between Constant and SDQ (p<0.001) and negative significiant correlation between UCLA and SDQ (p<0.001).
As a result; the assessment of subacromial impingement syndrome should include the quality of life questionnaires based on patients replies as well as the shoulder spesific functional evaluations.

Keywords: Subacromial impingement syndrome, quality of life, functional status, disability


Subakromiyal sıkışma sendromunda fonksiyonel durum, özürlülük ve yaşam kalitesi

Zerrin Karataş, Saime Reyhanoğlu, Afitap İçağasıoğlu, Gülden Toplu, Huriye Aras, Şeyma Kolukısa, Esma Demirhan
S.B. İstanbul Göztepe Eğitim Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul

Bu çalışma, subakromiyal sıkışma sendromlu hastalarda omuza özgül fonksiyonel durum ve özürlülüğü içeren ölçeklerle, yaşam kalitesi ölçeği SF-36 arasındaki ilişkileri incelemek
amacıyla planlandı.
Çalışmaya 100 hasta alındı. Hastalara ayrıntılı bilgi verildikten sonra, Constant, University of California at Los Angeles (UCLA), Omuz Özürlülük Sorgulaması (OÖS) ve SF-36 sorgulamaları yapıldı.
Constant ve UCLA’nın her ikisiyle SF-36’nın fiziksel fonksiyon, fiziksel rol, emosyonel rol parametreleri arasında anlamlı pozitif ilişki vardı (p<0.001). OÖS ile SF-36’nın fiziksel
fonksiyon, fiziksel rol, emosyonel rol parametreleri arasında negatif anlamlı ilişki bulundu (p<0.001). Ölçeklerin kendi aralarındaki karşılaştırmalarında ise; Constant ve UCLA arasında, anlamlı pozitif ilişki (p<0.001), Constant ve OÖS arasında negatif anlamlı ilişki (p<0.001), UCLA ile OÖS arasında negatif anlamlı ilişki (p<0.001) olduğu görüldü.
Subakromiyal sıkışma sendromlu hastalarda değerlendirme; hem genel sağlığı değerlendiren hasta yanıtlarına dayalı yaşam kalitesi anketini hem de omuza özgül fonksiyonel değerlendirmeleri içermelidir.

Anahtar Kelimeler: Subakromiyal sıkışma sendromu, yaşam kalitesi, fonksiyonel durum, özürlülük


Zerrin Karataş, Saime Reyhanoğlu, Afitap İçağasıoğlu, Gülden Toplu, Huriye Aras, Şeyma Kolukısa, Esma Demirhan. Functional status, disability and quality of life in subacromial impingement syndrome. Medeniyet Med J. 2007; 22(4): 133-136

Corresponding Author: Zerrin Karataş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved