Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Is Antibiotic Therapy Require For Exchange Transfusion? [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2001; 16(2): 91-92

Is Antibiotic Therapy Require For Exchange Transfusion?

Fazilet Metin, Handan Yükselgüngör, Süleyman Talay, Esen Bora, Meltem Pelit, Sibel Sevük, Sevil Özçay
SSK Goztepe Hospital, Child Health and Diseases, Istanbul

Hyperbilirubinemia is a common finding in the majority of newborn premature and full term infants. But very few of these infants had high bilirubin levels that need exchange transfusion. We evaluated 583 newborn babys, who were dmitted to our newborn intensive care unit in 1999 with hyperbilirubinemia, retrospectively. 85 (% 14.5) of these infants, had gone under exchange transfusion and one baby had sepsis after the prosedure (% 1.4). In conclusion, if exchange transfusion is performed under steril conditions, there is no need for proflactic antibiotics.

Keywords: Hyperbilirubinemia, exchange transfusion, sepsis


Değişim Transfüzyonu Sonrası Profilaktik Antibiyotik Kullanımı Gerekli mi?

Fazilet Metin, Handan Yükselgüngör, Süleyman Talay, Esen Bora, Meltem Pelit, Sibel Sevük, Sevil Özçay
SSK Göztepe Eğitim Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Hiperbilirübinemi, yenidoğan prematüre ve term bebeklerin çoğunluğunda ortaya çıkan bir bulgudur. Ancak, bu çocuklardan çok azında serum bilirübin düzeyleri değişim transfüzyon gerektirecek ölçüde yükselir. 1999 yılı içinde, hastanemiz yenidoğan yoğun bakım ünitesine hiperbilirü-binemi tanısı ile yatırılan 583 olgu, retrospektif olarak değerlendirildi. Bunlarda
85’ine (% 14.5) değişim transfüzyon uygulandı. Hastalara değişim transfüzyon sonrasında proflaktik antibiyotik verilmedi. 85 olgudan yalnızca 1’inde sepsis geliştiği gözlendi (% 1.4). Sonuç olarak, sterilite kurallarına uyulduğunda, değişim transfüzyonu sonrası proflaktik antibiyotik başlamanın gerekli olmadığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Hiperbilirübinemi, değişim transfüzyonu, sepsis


Fazilet Metin, Handan Yükselgüngör, Süleyman Talay, Esen Bora, Meltem Pelit, Sibel Sevük, Sevil Özçay. Is Antibiotic Therapy Require For Exchange Transfusion?. Medeniyet Med J. 2001; 16(2): 91-92

Corresponding Author: Fazilet Metin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved