Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 1 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Evaluation of the pregnant women referred for dermatology consultation [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2017; 32(3): 159-163 | DOI: 10.5222/MMJ.2017.159  

Evaluation of the pregnant women referred for dermatology consultation

Atiye Oğrum, Zennure Takcı, Havva Yıldız Seçkin
Department Of Dermatology And Venereology, Gaziosmanpasa University, Tokat, Turkey

Objective: To evaluate the dermatologic problems of pregnants followed by obstetrics and gynecology clinic by analyzing dermatology consultations, retrospectively.
Materials and Methods: The data, ıncluding dermatology consultations requested by obstetrics and gynecology clinic for pregnants between September 2011- May 2017 was screened. 61 patients without any deficiency in information were taken into the study.
Results: The mean ages were 30.66±6.61 years (19-43 years). Gestational weeks were changing between 5-40 weeks and 29 patients (47.5%) were primigravid, 32 patients (%52.5) were multigravid and five patients (%8.2) were in postpartum period. The reason for asking for two pregnancy consultations was the physiological change of pregnancy. 16 patients (26.2%) had pregnancy specific dermatosis; 11 patients diagnosed with polymorphic eruption of pregnancy, four patients diagnosed with intrahepatic cholestasis of pregnancy and one patient had pemphigoid gestations. 45 patients (75%) had pruritis or a rash accompanied by an itch. There were three pregnant women who used drugs in the C, D and X pregnancy categories for consultation because of unplanned pregnancy and drug use.
Conclusion: Pruritis was detected as the most frequent complaint. Infection and drug use that could affect maternal and infant health were attracting attention among the reasons for consultation request.

Keywords: Pregnant, pregnancy, dermatology, consultation


Dermatoloji konsültasyonu istenen gebelerin değerlendirilmesi

Atiye Oğrum, Zennure Takcı, Havva Yıldız Seçkin
Gaziosmanpaşa Üniversiesi, Deri Ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Tokat

Amaç: Bu çalışma kadın hastalıkları ve doğum kliniği tarafından takip edilen gebelerin dermatoloji konsültasyonlarını retrospektif olarak inceleyerek dermatolojik problemleri değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Yöntem: Eylül 2011-Mayıs 2017 tarihleri arasında kadın hastalıkları ve doğum kliniği tarafından dermatoloji konsültasyonu istenen gebe kadınlara ait veriler retrospektif olarak tarandı. Verilerinde eksiklik saptanmayan 61 hasta çalışmaya dahil edildi.
Bulgular: Yaşları 19-43 arasında değişen 61 olgunun yaş ortalaması 30.66±6.61 yıl idi. Gebelik haftaları 5-40 hafta arasında değişen gebelerin 29’u (%47.5) primigravid, 32’si (%52.5) multigravid olup, beş hasta (%8.2) postpartum dönemdeydi. İki gebede konsültasyon istenme nedeni gebeliğin fizyolojik değişikliğiydi. 16 hastada (%26.2) gebeliğe özgü dermatoz mevcut olup, bunlardan 11’i gebeliğin polimorf erüpsiyonu, dördü gebeliğin intrahepatik kolestazı ve biri pemfigoid gestasyonis tanısı aldı. Gebeliğe özgü dermatoz tanısı alan gebelerin 14’ü üçüncü trimestırda, ikisi postpartum dönemde idi. Konsültasyon istemi yapılan gebe ve postpartum dönemdeki kadınların 45’inde (%75) kaşıntı veya kaşıntının eşlik ettiği döküntü mevcuttu. Plansız gebelik ve ilaç kullanımı nedeniyle konsültasyon istemi yapılan C, D ve X gebelik kategorisinde ilaç kullanan üç gebe mevcuttu.
Sonuç: Konsültasyon istemi yapılan gebelerdeki en sık şikayet kaşıntıydı. Anne ve bebek sağlığını etkileyebilecek enfeksiyon ve ilaç kullanımı konsültasyon istem nedenleri arasında dikkat çekiciydi.

Anahtar Kelimeler: Gebe, gebelik, dermatoloji, konsültasyon


Atiye Oğrum, Zennure Takcı, Havva Yıldız Seçkin. Evaluation of the pregnant women referred for dermatology consultation. Medeniyet Med J. 2017; 32(3): 159-163

Corresponding Author: Atiye Oğrum, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ