Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 2 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Investigation of health quality in factory workers who work in the noisy environments. [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2016; 31(1): 37-45 | DOI: 10.5222/MMJ.2016.037  

Investigation of health quality in factory workers who work in the noisy environments.

Hatice Berat Orhan1, Banu Müjdeci2
1Kayseri Education And Research Hospital, Ear Nose And Throat Department
2Yildirim Beyazit University, Health Science Faculty, Audiology Department

The purpose of this study was to evaluate of the health quality and neurotologic symptoms in the factory workers who work in noisy environments. 105 male workers who had been working in noisy environments (equal to or above 85 dB) were taken to this study. Workers were divided into 3 groups according to the time of exposure to noise (Group 1: 0-5 years, Group 2: 6-14 years, Group 3: 15 years and over). Sixty volunteer males whose working in silent environment were added to control group. It was asked to all subjects to fill results of Dizziness Handicap Inventory (DHI), World Health Organization Quality of Life Questionnairre (WHOQL-BREF-TR) and to answer all the questions about neurotologic symptoms. In comparison to control group, factory workers showed statistically significant difference by means of DHI emotional, physical, functional and total scores, WHOQL BREF-TR social relationship and physical health scores. (p<0.05). As statistically significant differences were obtained between two groups from neurotologic symptoms of lightheadedness, dizziness, nausea or vomiting, headache, lack of concentration, hearing loss, tinnitus, ear fullness, discomfort of the loudness and discomfort of the crowded environment. As a result, it has been considered to affect the quality of life of neurotologic symptoms in the factory workers who work in noisy environments.

Keywords: Workers, dizziness, noise, symptoms, health quality.


Gürültülü Ortamlarda Çalışan Fabrika İşçilerinde Yaşam Kalitesinin Araştırılması

Hatice Berat Orhan1, Banu Müjdeci2
1Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Bölümü
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü

Çalışmanın amacı, gürültülü ortamda çalışan fabrika işçilerinin, nörootolojik semptomlar ve yaşam kalitesi açısından değerlendirilmesidir. Çalışmaya gürültülü ortamda (85 dbA ve üzerinde) çalışan 105 erkek işçi alındı. İşçiler gürültüye maruziyet süresine göre 3 gruba ayrıldı (1. Grup: 0-5 yıl, 2. Grup: 6-14 yıl, 3. Grup: 15 yıl ve üzeri). Sessiz ortamda çalışan gönüllü 60 birey kontrol grubuna dahil edildi. Tüm bireylerden Baş Dönmesi Engellilik Anketi (BDEA), Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeğini (WHOQOL BREF-TR) doldurmaları ve nörootolojik semptomlara yönelik soruları cevaplamaları istendi. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında fabrika işçilerinde BDEA’nın; emosyonel, fiziksel, fonksiyonel ve toplam skorlarında, WHOQL BREF-TR’nin sosyal ve bedensel skorlarında ve nörootolojik semptomlardan sersemlik, dengesizlik, bulantı veya kusma, baş ağrısı, konsantrasyon bozukluğu, işitme kaybı, çınlama, kulakta dolgunluk, yüksek sesten rahatsızlık ve kalabalık ortamlardan rahatsızlıkta istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı (p<0.05). Sonuç olarak gürültüye maruz kalan işçilerde; nörootolojik semptomların yaşam kalitesini etkileyebileceği düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: işçi, baş dönmesi, gürültü, semptom, yaşam kalitesi


Hatice Berat Orhan, Banu Müjdeci. Investigation of health quality in factory workers who work in the noisy environments.. Medeniyet Med J. 2016; 31(1): 37-45

Corresponding Author: Banu Müjdeci, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ