Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 36 Issue : 1 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Mastoid Cavity Obliteration With Cartilage Graft; Evaluation of 35 Patients [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2019; 34(4): 360-367 | DOI: 10.5222/MMJ.2019.60948  

Mastoid Cavity Obliteration With Cartilage Graft; Evaluation of 35 Patients

M.Tayyar Kalcioglu1, Ali Özerk2, Oguz Kadir Egilmez3, Numan Kökten1, Lokman Uzun1, Yüksel Toplu2, Muhammet Tekin1
1Department of Otorhinolaryngology, Istanbul Medeniyet University Goztepe Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Otorhinolaryngology, Inonu University Turgut Ozal Medical Center, Malatya, Turkey
3Department of Otorhinolaryngology, Sakarya University Training and Research Hospital, Sakarya, Turkey

Objective:
Cartilage is a rigid material that is highly resistant to infection and retraction and is tolerated well by the middle ear. The purpose of this study was to review retrospectively the results of cases of mastoid cavity obliteration with cartilage performed after canal wall down (CWD) mastoidectomy and to discuss the literature.
Materials and Methods:
Of 983 patients who underwent surgery for chronic otitis media between January 2000 and June 2012, 54 patients who underwent CWD mastoidectomy plus mastoid cavity obliteration with cartilage and who followed up regularly were selected from the database and invited for re-evaluation. All patients who came for a follow up after the invitation were examined and their data were evaluated retrospectively.
Results:
Thirty-five of the patients who accepted the invitation were included in the study. All of the patients in the study underwent mastoid cavity obliteration with conchal and/or tragal cartilage grafts. The duration of follow up ranged from 21 to 41 months (average, 27.3 months). Epithelization occurred in all patients with dry cavity, except one who had residual cholesteatoma and underwent revision surgery.
Conclusion:
The results of this study indicate that cartilage can be preferred for obliteration of mastoid cavity after CWD mastoidectomy.

Keywords: Obliteration, Mastoid Cavity, Mastoidectomy, Cartilage


Kartilaj Greft ile Mastoid Kavite Obliterasyonu; 35 Hastanın Değerlendirilmesi

M.Tayyar Kalcioglu1, Ali Özerk2, Oguz Kadir Egilmez3, Numan Kökten1, Lokman Uzun1, Yüksel Toplu2, Muhammet Tekin1
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakütesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Anabilim Dalı, İstanbul
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi, KBB Anabilim Dalı, Malatya
3Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Anabilim Dalı, Sakarya

Amaç:
Kartilaj enfeksiyon ve retraksiyona karşı oldukça dirençli ve orta kulak tarafından iyi tolere edilen sert bir malzemedir. Bu çalışmanın amacı, canal wall down (CWD) mastoidektomi sonrası kartilaj ile mastoid kavite obliterasyon yapılan olguların sonuçlarını geriye dönük olarak gözden geçirmek ve literatürü tartışmaktır.
Materyal ve Metod:
Ocak 2000 - Haziran 2012 tarihleri arasında kronik otitis media ameliyatı geçirmiş 983 hastadan, CWD mastoidektomi ve mastoid kavite obliterasyonu yapılan ve düzenli aralıklarla takip edilen 54 hasta veri tabanından seçildi ve yeniden değerlendirme için çağrıldı. Tekrar inceleme için gelen tüm hastalar değerlendirilerek verileri retrospektif olarak analiz edildi.
Bulgular:
Yeniden değerlendirme için çağırılan hastaların 35'i çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya alınan tüm hastalara konkal ve/veya tragal kartilaj greftler ile mastoid kavite obliterasyonu uygulandı. Takip süresi 21 ila 41 ay arasında değişmekte idi (ortalama, 27.3 ay). Rezidüel kolesteatom gelişen ve revizyon ameliyatı geçirilenlerin haricinde kuru kaviteli tüm hastalarda epitelizasyon görüldü.
Sonuç:
Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, CWD mastoidektomi sonrası mastoid kavite obliterasyonu için kartilaj tercih edilebileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Obliterasyon, Mastoid Kavite, Mastoidektomi, Kartilaj


M.Tayyar Kalcioglu, Ali Özerk, Oguz Kadir Egilmez, Numan Kökten, Lokman Uzun, Yüksel Toplu, Muhammet Tekin. Mastoid Cavity Obliteration With Cartilage Graft; Evaluation of 35 Patients. Medeniyet Med J. 2019; 34(4): 360-367

Corresponding Author: Oguz Kadir Egilmez, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved