Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Evalution Of Mean Platelet Volume, Neutrophile Lymphocyte Ratio, Platelet Lymphocyte Ratio, And Red Cell Distribution Width In Patients With Major Depressive Disorder [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2017; 32(4): 230-237 | DOI: 10.5222/MMJ.2017.230  

Evalution Of Mean Platelet Volume, Neutrophile Lymphocyte Ratio, Platelet Lymphocyte Ratio, And Red Cell Distribution Width In Patients With Major Depressive Disorder

Nermin Gündüz1, Özge Timur2, Erkal Erzincan3, Celaleddin Turgut4, Hatice Turan1, Zeynep Yıldız Akbey5
1Erzurum Regional Training and Research Hospital, Psychiatry Department, Erzurum
2Erzurum Regional Training and Research Hospital, Internal Medicine Department, Erzurum
3Erenkoy Mental Health and Psychiatry Training and Research Hospital, Istanbul
4Kahramanmaraş Göksun State Hospital, Psychiatry Department, Kahramanmaraş
5Adapazarı Hendek State Hospital Psychiatry Department, Adapazarı

Objective: The aim of this study is to investigate the changes in hematologic inflammatory markers such as neutrophil lymphocyte ratio (NLR), platelet lymphocyte ratio (PLR), red cell distribution width (RDW) and mean platelet volume (MPV) in patients with diagnosed Major Depresif Disorder (MDD).
Methods: Seventy-five patients between the ages of 18 and 75 who were diagnosed with first episode MDD according to DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition) in the Department of Psychiatry of the Erzurum Regional Training and Research Hospital out patient clinic between June 2016 and September 2016 and who were not currently undergoing any psychiatric treatment were included. The control group was selected from relatives of the hospital employee. Fifty seven subjects with similar sociodemographic characteristics and body mass index and who don't have any psychiatric and other clinical conditions were included as a control group. Sociodemographic form, Structured Clinical Interview for DSM IV Axis I Disorders (SCID I), Hamilton Depression Rating Scale (HDRS) and Clinical Global Impression Scale (CGI-S) were applied to the patients. Sociodemographic form and SCID I were applied to control group.
Results: There was no significant difference between groups in terms of hematologic parameters like hemoglobin, hematocrit, leukocyte count, platelet count, lymphocyte count and neutrophil count. Although there was no significant difference between groups in terms of NLR, PLR and RDW, there was significant difference between groups in terms of MPV. HDRS and CGI-S were not significantly correlated with NLR, PLR, RDW and MPV.
Conclusions: We found increased MPV in MDD group compared with control group. Further studies are needed to reveal the relationship between depression and inflammatory markers.

Keywords: major depressive disorder, mean platelet volume, neutrophile lymphocyte ratio, platelet lymphocyte ratio, red cell distribution width


Major Depresif Bozukluk Tanılı Hastalarda Ortalama Trombosit Hacmi, Nötrofil Lenfosit Oranı, Platelet Lenfosit Oranı, Kırmızı Küre Dağılım Genişliğinin Belirlenmesi

Nermin Gündüz1, Özge Timur2, Erkal Erzincan3, Celaleddin Turgut4, Hatice Turan1, Zeynep Yıldız Akbey5
1Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği
2Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Kliniği
3Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri Kliniği, İstanbul
4Kahramanmaraş Göksun Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Kahramanmaraş
5Adapazarı Hendek Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Adapazarı

Amaç: Bu çalışmanın amacı Major Depresif Bozukluk (MDB) tanılı hastalarda Nötrofil lenfosit oranı (NLO), platelet lenfosit oranı (PLO), kırmızı küre dağılım genişliği (RDW) ortalama trombosit hacmi (MPV) gibi hematolojik inflamatuar göstergeçlerin değerlendirilmesidir.
Yöntem: Çalışmaya Haziran 2016 ile Eylül 2016 tarihleri arasında Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri polikliniğine başvuran ve DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition) ile ilk atak MDB tanısı alan, herhangi bir ilaç kullanımı olmayan, 18-75 yaş arası 75 hasta dahil edilmiştir. Hastane çalışanlarının yakınlarından, hasta grubuna beden kitle göstergesi ve sosyodemografik özellikler açısından benzer, psikiyatrik ya da diğer tıbbi hastalık öyküsü olmayan 57 sağlıklı gönüllü kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Hasta grubuna DSM-IV Eksen I bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme Ölçeği (SCID-I), sosyodemografik veri formu, Hamilton Depresyon Değerlendirme Ölçeği (HDDÖ) ve Klinik Global İzlem Ölçeği (CGİ-S) uygulanmıştır. Kontrol grubuna ise DSM-IV Eksen I bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme Ölçeği (SCID-I), sosyodemografik veri formu uygulanmıştır.
Bulgular: İki grup arasında hemoglobin, hematokrit, lökosit, nötrofil, lenfosit ve trombosit sayıları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Gruplar arasında NLO, PLO ve RDW arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemişken MPV açısından anlamlı bir farlılık saptanmıştır. Ayrıca hasta grubunda HDDÖ ve CGI-S ile NLO, PLO, RDW ve MPV karşılaştırıldığında anlamlı ilişki saptanmamıştır.
Sonuç: Çalışmamızda MDB tanılı hastalarda MPV sağlıklı kontrol grubuna göre artmış olarak tespit edilmiştir. Depresyon ve inflamatuar göstergeçler arasındaki ilişkinin ortaya konması için yapılacak yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: major depresif bozukluk, ortalama trombosit hacmi, nötrofil lenfosit oranı, platelet lenfosit oranı, kırmızı küre dağılım genişliği


Nermin Gündüz, Özge Timur, Erkal Erzincan, Celaleddin Turgut, Hatice Turan, Zeynep Yıldız Akbey. Evalution Of Mean Platelet Volume, Neutrophile Lymphocyte Ratio, Platelet Lymphocyte Ratio, And Red Cell Distribution Width In Patients With Major Depressive Disorder. Medeniyet Med J. 2017; 32(4): 230-237

Corresponding Author: Nermin Gündüz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved