Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 1 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Malay Version of Nijmegen Cochlear Implant Questionnaire and Quality of Life of Patients with Post-lingual Deafness [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2023; 38(2): 128-139 | DOI: 10.4274/MMJ.galenos.2023.60980  

Malay Version of Nijmegen Cochlear Implant Questionnaire and Quality of Life of Patients with Post-lingual Deafness

Mark PAUL1, Asma ABDULLAH2, Noor Dina HASHIM2, Nur Fadhilah Megat ISMAIL2, Shamsul Azhar SHAH3
1Hospital Sultanah Aminah Johor Bharu, Jalan Persiaran Abu Bakar Sultan, Department of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, Johor Bharu, Malaysia
2Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia, Jalan Yaacob Latif, Bandar Tun Razak, Department of Otorhinolaryngology, Kuala Lumpur, Malaysia
3Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia, Jalan Yaacob Latif, Bandar Tun Razak, Department of Community Health, Kuala Lumpur, Malaysia

Objective: The Nijmegen Cochlear Implant questionnaire (NCIQ) was used to gauge the quality of life (QOL) improvement among cochlear implant (CI) users who suffered from post-lingual deafness. This study aimed to determine the consistency and reliability of the Malay version of the Nijmegen Cochlear Implant questionnaire (NCIQ-M) and to report the QOL of patients using NCIQ-M.
Methods: This study has two phases: Phase I involves the translation of the NCIQ from English to Malay, followed by internal consistency and test-retest reliability assessment of the final version of NCIQ-M. Phase II involves QOL assessment of post-lingual deafness using NCIQ-M.
Results: Twenty CI users and 20 non-CI users answered the NCIQ-M. Test-retest reliability analysis of the NCIQ-M was performed using an intraclass correlation coefficient, achieving scores of more than 0.85. Internal consistency was analysed with Cronbach α of more than 0.70 in all subdomains. Scores between the two groups of subjects were analyzed using an independent sample t-test. Good internal consistency, intraclass correlation, and test-retest reliability were obtained. Scores in all six subdomains of the NCIQ-M are significantly higher in the CI user group than in the non-CI user group.
Conclusions: The NCIQ-M is a consistent and reliable subjective questionnaire to determine the QOL of CI users concerning physical, psychological, and social functioning.

Keywords: Cochlear implant, quality of life, hearing loss, sensorineural


Nijmegen Koklear İmplant Anketinin Malay Versiyonu ve Post-lingual İşitme Kaybı Olan Hastaların Yaşam Kalitesi

Mark PAUL1, Asma ABDULLAH2, Noor Dina HASHIM2, Nur Fadhilah Megat ISMAIL2, Shamsul Azhar SHAH3
1Hospital Sultanah Aminah Johor Bharu, Jalan Persiaran Abu Bakar Sultan, Department of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, Johor Bharu, Malaysia
2Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia, Jalan Yaacob Latif, Bandar Tun Razak, Department of Otorhinolaryngology, Kuala Lumpur, Malaysia
3Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia, Jalan Yaacob Latif, Bandar Tun Razak, Department of Community Health, Kuala Lumpur, Malaysia

Amaç: Nijmegen Koklear İmplant anketi (NCIQ), post-lingual işitme kaybı olan koklear implant (Kİ) kullanıcıları arasında yaşam kalitesindeki (YK) iyileşmeyi ölçmek için kullanıldı. Bu çalışma, NCIQ’nun Malay versiyonunun (NCIQ-M) tutarlılığını ve güvenilirliğini belirlemeyi ve NCIQ-M kullanarak hastaların YK’sini ortaya koymayı amaçladı.
Yöntemler: Bu çalışma iki aşamada yapıldı. Birinci aşamada NCIQ İngilizceden Malaycaya çevrildi ve ardından NCIQ-M’nin son sürümünün iç tutarlılığı ve test-tekrar test güvenilirlik değerlendirmesi yapıldı. İkinci aşamada, NCIQ-M kullanılarak post-lingual işitme kaybının YK değerlendirmesi yapıldı.
Bulgular: Yirmi Kİ kullanıcısı ve 20 Kİ olmayan kullanıcı NCIQ-M’yi yanıtladı. NCIQ-M’nin test-tekrar test güvenilirlik analizi, 0,85’in üzerinde puanlar elde edilerek, bir sınıf içi korelasyon katsayısı kullanılarak yapıldı. İç tutarlılık, tüm alt alanlarda Cronbach α 0,70’in üzerinde olacak şekilde analiz edildi. İki denek grubu arasındaki puanlar, bağımsız bir örneklem t-testi kullanılarak analiz edildi. İyi iç tutarlılık, sınıf içi korelasyon ve test-tekrar test güvenilirliği elde edildi. NCIQ-M’nin altı alt alanındaki puanlar, Kİ kullanıcı grubunda Kİ olmayan kullanıcı grubuna göre önemli ölçüde daha yüksekti.
Sonuçlar: NCIQ-M, Kİ kullanıcılarının fiziksel, psikolojik ve sosyal işlevsellik ile ilgili YK’lerini belirlemek için tutarlı ve güvenilir bir öznel ankettir.

Anahtar Kelimeler: Koklear implant, yaşam kalitesi, işitme kaybı, sensörinöral


Mark PAUL, Asma ABDULLAH, Noor Dina HASHIM, Nur Fadhilah Megat ISMAIL, Shamsul Azhar SHAH. Malay Version of Nijmegen Cochlear Implant Questionnaire and Quality of Life of Patients with Post-lingual Deafness. Medeniyet Med J. 2023; 38(2): 128-139

Corresponding Author: Asma ABDULLAH, Malaysia


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ