Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Evaluation of Vertebral Fractures in Patients Presenting to Emergency Department with Trauma [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2017; 32(4): 238-244 | DOI: 10.5222/MMJ.2017.238  

Evaluation of Vertebral Fractures in Patients Presenting to Emergency Department with Trauma

Murat Uysal1, Mehmet Esen2
1Gaziosmanpasa University, Faculty of Medicine, Department of Anatomy, Tokat, Turkey
2Gaziosmanpasa University, Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine, Tokat, Turkey

The aim of this study was to investigate the distribution of traumatic vertebral fractures according to demographic features and anatomical localizations. The study included 351 patients (211 males and 140 females) who presented to emergency service with trauma. Totally 568 vertebral fractures were detected via direct radiograms and computed tomography (CT). Among all 568 fractures, 87 were in cervical, 221 were thoracic and 260 were in lumbar spine. Fractures were most commonly localized to T12 and L1 vertebrae. Fifty-four patients had a fracture at different bones other than vertebrae. The most frequent cause of the trauma was falls, followed by intra-vehicular motor vehicle accident (IVMVA) and extra-vehicular motor vehicle accident (EVMVA). According to our results, almost all of the vertebral fractures occurred due to high energy trauma such as IVMVA, EVMVA and falls from a tall height. Patients presenting to emergency department because of high energy traumas should be regarded to have vertebral fracture until it is ruled out. In our opinion, CT should be used along with two sided direct vertebral radiograms to complete evaluation of the entire spinal area and not to miss vertebral body fractures.

Keywords: Vertebra, fracture, spine, computed tomography, direct radiogram, trauma


Acil Servise Başvuran Travmalı Hastalarda Vertebra Kırıklarının Değerlendirilmesi

Murat Uysal1, Mehmet Esen2
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye

Bu çalışmanın amacı, travmatik vertebra kırıklarının demografik özelliklerine ve anatomik lokalizasyonlarına göre dağılımını araştırmaktır. Çalışma travma nedeniyle acil servisine başvuran 351 hastayı (211 erkek ve 140 kadın) içermektedir. 351 hastada direkt grafiler ve bilgisayarlı tomografi (BT) ile toplam 568 vertebra kırığı saptandı. 568 kırık arasında 87'si servikal, 221'i torakal ve 260'ı bel omurgasında yer almaktaydı. Kırıklar en yaygın olarak T12 ve L1 vertebralara lokalizeydi. Elli dört hastada vertebra dışındaki diğer kemiklerde de kırık saptandı. Travmanın en sık nedeni düşmeler idi, bunu sırasıyla araç içi motorlu araç kazası (AİMAK) ve araç dışı motorlu araç kazası (ADMAK) izledi. Sonuçlarımıza göre vertebra kırıklarının neredeyse tamamı düşme, AİMAK ve ADMAK gibi yüksek enerjili travmalara bağlı olarak meydana gelmekteydi. Yüksek enerjili travmalar nedeniyle acil servise başvuran hastalar aksi gösterilene kadar vertebra kırığı olarak düşünülmelidir. Kanımızca, BT tüm omurganın birlikte değerlendirilebilmesi ve vertebra cisim kırıklarının atlanmaması açısından iki taraflı direkt radyografiler ile birlikte kullanılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Vertebra, kırık, omurga, bilgisayarlı tomografi, direkt radyografi, travma


Murat Uysal, Mehmet Esen. Evaluation of Vertebral Fractures in Patients Presenting to Emergency Department with Trauma. Medeniyet Med J. 2017; 32(4): 238-244

Corresponding Author: Murat Uysal, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved