Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 2 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Non surgical follow up of geriatric patients with mucosal malign melanoma in head and neck region [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2011; 26(2): 99-102 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2011.099  

Non surgical follow up of geriatric patients with mucosal malign melanoma in head and neck region

Muhammet Tekin1, Osman Halit Çam1, İlteriş Çağatay Ruhi2
1Goztepe Training and Research Hospital, ENT Clinic, Istanbul
2Hassa State Hospital ENT Department of Hatay

Head and neck mucosal malign melanomas (MMM) are very rare oncologic diseases with poor prognostic outcomes. MMM involves nasal septum, paranasal sinuses, lateral nasal wall, oral cavity in the head and neck region. While the main therapotic option stands to be surgery in the treatment protocol chemotherapy and radiotherapy can be combined with or without surgery. But in the older ages follow up may be a consideration without any treatment. Here we report 3 MMM of the head and neck cases in the geriatric ages who all denied any treatment regimes including surgery and chose follow up option.

Keywords: Mucosal malign melanoma, head and neck, oral mucosa, nasal mucosa


Geriatrik baş boyun mukozal malign melanom olgularında cerrahisiz takip sonuçları

Muhammet Tekin1, Osman Halit Çam1, İlteriş Çağatay Ruhi2
1Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, İstanbul
2Hassa Devlet Hastanesi KBB Bölümü, Hatay

Baş boyun mukozal malign melanomaları (MMM) kötü prognozla seyreden ve nadir karşılaşılan onkolojik hastalıklardır. MMM baş boyun bölgesinde nazal septumu, paranazal sinüsleri, lateral nazal duvarı ve oral kaviteyi tutabilir. MMM’ların ana tedavisi cerrahi olmakla birlikte tedavide kemoterapi ve radyoterapi cerrahiyle veya birbirleriyle kombine edilebilir. Fakat ileri yaşlardaki hastalar için herhangi bir tedavi vermeden sadece takip de bir seçenek olabilir. Biz burada cerrahi de dahil tüm tedavileri reddederek takip seçeneğini kullanan geriatrik yaştaki 3 vaka sunumunu takip sonuçlarımızla ele alacağız.

Anahtar Kelimeler: Mukozal malign melanoma, baş boyun, oral mukoza, nazal mukoza


Muhammet Tekin, Osman Halit Çam, İlteriş Çağatay Ruhi. Non surgical follow up of geriatric patients with mucosal malign melanoma in head and neck region. Medeniyet Med J. 2011; 26(2): 99-102

Corresponding Author: Muhammet Tekin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ