Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 4 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
Investigation of patients applied to dispensaries of tuberculosis in Gaziantep in 2004 [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2006; 21(4): 182-187

Investigation of patients applied to dispensaries of tuberculosis in Gaziantep in 2004

Birgül Özçırpıcı, Ferhat Coşkun, Şeyda Çankaya, Servet Özgür, Ömer Balcı, Hilal Turan
Gaziantep University Faculty of Medicine Department of Public Health, Gaziantep

In this study it was aimed to determine the number of patients applied to Dispensaries of Tuberculosis in the year 2004 in Gaziantep City and to investigate whether if there were any changes in number of those patients in terms of the frequency.
In this retrospective definitive study all the data stored in the Dispensaries nr. 1 and 2 in Gaziantep City were examined and were registered beforehand prepared survey forms. The number of patients in terms of years was determined and the data obtained were assessed using SPSS program.
The number of total patients has record in either of Dispensaries of Tuberculosis nr. 1 and 2 was determined as 269. 61.7 percent of the patients were male (166 persons) and 38,3 percent of those were female (103 persons). The average age determined was 33.51±17.53. 48.3 percent of the patients had no social security. Only 50,6 percent of the patients had their family examined. 24.9 percent had ongoing therapy and 13,8 percent had no ongoing therapy.
Despite the decrease in the number of Tuberculosis patients throughout in Turkey, it was seen that problems regarding personnel, diagnosis, therapy and control still continued. Making the patient announcements systematic, educating the personnel, especially the doctors, working in Dispensaries of Tuberculosis, strengthening the collaboration between the institutions and, widening the direct observing therapy strategy throughout the country as soon as possible would be helpful.

Keywords: Tuberculosis, frequency, Gaziantep


Gaziantep ilindeki verem savaş dispanserlerine 2004 yılında başvuran hastaların incelenmesi

Birgül Özçırpıcı, Ferhat Coşkun, Şeyda Çankaya, Servet Özgür, Ömer Balcı, Hilal Turan
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Gaziantep

Bu çalışmada; Gaziantep ilindeki Verem Savaş Dispanserleri'ne (VSD) 2004 yılında başvuran hastaların incelenmesi, geçmiş yıllardaki olgu sayılarına göre tüberküloz (tbc) hastalığının sıklığında yıllar içinde bir değişim olup olmadığını belirlemek amaçlanmıştır.
Bu retrospektif tanımlayıcı araştırmada, Gaziantep'de bulunan 1 ve 2 nolu VSD'lere gidilerek, tüm kayıtlar incelenmiş ve veriler hazırlanan anket formlarına işlendi. Yıllara göre hasta sayıları her 2 VSD’nin kayıtlarından çıkarıldı ve veriler bilgisayarda SPSS paket programında değerlendirildi.
Her 2 VSD'de 2004 yılında kaydı bulunan toplam hasta sayısı 269 olarak belirlendi. Hastaların 166'sı erkek (% 61.7), 103'ü kadın (% 38.3) ve yaş ortalaması 33.51±17.53 idi. Hastaların % 48.3'ünün hiçbir sosyal güvencesi bulunmamaktaydı. Hastaların sadece % 50.6'sına aile taraması yapılmıştı. Tedavi durumu incelendiğinde; % 13.8'i tedaviye devam etmiyor, % 24.9'u ise halen tedaviye devam ediyordu. Daha sonra ulaşılan 81 hastanın % 60.2'sinde BCG skarı mevcuttu. Bu kişilerin % 17.1'inin ek bir hastalığı vardı ve en sık birlikte görülen hastalık diabetes mellitus idi. 1994 ve 2004 yılı arasındaki sürede hasta sayıları incelendiğinde; tüberküloz olgularının yıllar içinde giderek azaldığı belirlendi.
Türkiye geneline benzer bir şekilde tüberküloz olgularının azalmasına rağmen; personel, tanı koyma, tedavi ve takip sorunlarının devam ettiği gözlenmiştir. Halen balgam yayması yapılmayan hastaların olduğu, nüks olgular için sistemli bir yaklaşımın olmadığı, yakın çevre taramasının hiç yapılmadığı, aile taramasının ise eksik yapıldığı belirlenmiştir. Hastalık bildirimlerinin düzenli yapılması, VSD’lerde çalışan başta hekimler olmak üzere tüm personelin eğitime alınması, kurumlararası işbirliğinin güçlendirilerek yardımlaşmanın sağlanması ve Doğrudan Gözetimli Tedavi Stratejisinin en kısa sürede tüm ülkeye yayılması yararlı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, sıklık, Gaziantep


Birgül Özçırpıcı, Ferhat Coşkun, Şeyda Çankaya, Servet Özgür, Ömer Balcı, Hilal Turan. Investigation of patients applied to dispensaries of tuberculosis in Gaziantep in 2004. Medeniyet Med J. 2006; 21(4): 182-187

Corresponding Author: Servet Özgür, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ