Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 1 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Neonatal alloimmun trombocytopenia: Case report [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2011; 26(2): 87-89 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2011.087  

Neonatal alloimmun trombocytopenia: Case report

Emrah Can1, Emel Hatun Aytaç1, Muhittin Çelik1, Serap Karaman2, Asiye Nuhoğlu1
1Pediatric Education and Research Hospital, Pediatrics, Neonatal Clinic, Istanbul
2Pediatric Education and Research Hospital, Department of Pediatrics, Pediatric Hematology Clinic, Istanbul

Neonatal alloimmune thrombocytopenia is charecterised by aganist fetal platelet antigens result of maternal alloimmunization. Maternal platelet count is often normal. Intracranial hemorrhage may develop alloimmune thrombocytopenia. Morever randomly platelets can be used treatment presence of serious or life-threatening bleeding or thrombocytopenia. in patients have antigen negative platelets. It can result permanent neurological damage in fetus or newborn death.Nowadays, intravenous immunoglobulin treatment is the essential treatment of alloimmune thrombocytopenia. The our case delivery was caesarian section due to brech presentation. Because of the investigation due to postnatal hyperbilirubinemia at the laboratory evaluation performed in 69. hours and platelet count was revealed 19.000/mm³, peripheral blood smear revealed single large platelets. The mother's platelet count was normal. Platelet antibodies has resulted negative. Cranial and abdominal ultrasonography was not detected bleeding or hematoma in cranium and abdomen. IVIG were given a single dose 1 g/kg/day at treatment. 10 days after discharge, this case platelets count was 28000/mm³. The platelets due to again to fall into the case second IVIG therapy 1 g/kg was given. Thrombositopenia was not repeated in follow-up. Thrombocytopenia were found in newborns, along with the main reason to do thrombocytopenia, it should bring about alloimmune thrombocytopenia in the differential diagnosis.

Keywords: Newborn, thrombositopenia, alloimmun thrombositopeni


Yenidoğan alloimmun trombositopenisi

Emrah Can1, Emel Hatun Aytaç1, Muhittin Çelik1, Serap Karaman2, Asiye Nuhoğlu1
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Klinikleri, Yenidoğan Kliniği, İstanbul
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Klinikleri, Pediatrik Hematoloji Kliniği, İstanbul

Yenidoğan alloimmun trombositopenisi, fetal trombosit antijenlerine karşı maternal alloimmünizasyon ile karakterizedir. Annenin trombosit sayısı sıklıkla normaldir. Fetusta veya yenidoğanda ölümle veya nörolojik hasarla sonuçlanabilen intrakraniyal kanama gelişebilir. Tedavide ciddi trombositopeni veya hayatı tehdit eden kanama varlığında antijen negatif trombosit süspansiyonu veya random trombosit süspansiyonu kullanılabilir.Yüksek doz intravenöz immunglobulin tedavisi günümüzde başlıca tedavi seçeneğidir. Makat geliş nedeniyle sezaryan ile zamanında doğan olgunun, postnatal 69. saatinde sarılığı nedeniyle yapılan tetkiklerinde, trombosit sayısı 19.000/mm³ bulundu. Periferik yaymada tekli iri trombositler tespit edildi. Annenin trombosit sayısı normaldi. Trombosit antikorları negatif sonuçlandı. Kraniyal ve batın USG’lerinde kanama veya hematom saptanmadı. Tedavi olarak 1 gr/kg/gün İVİG verildi. Taburculuktan on gün sonra trombositlerinin tekrar 28000/mm³’e düşmesi üzerine 2. doz 1 gr/kg İVİG tedavisi verildi. İzleminde trombositopenisi tekrarlamadı. Yenidoğanda tespit edilen trombositopeni, öncelikli nedenler ile birlikte alloimmun trombositopeniyi de akla getirmelidir.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, trombositopeni, alloimmun trombositopeni


Emrah Can, Emel Hatun Aytaç, Muhittin Çelik, Serap Karaman, Asiye Nuhoğlu. Neonatal alloimmun trombocytopenia: Case report. Medeniyet Med J. 2011; 26(2): 87-89

Corresponding Author: Emrah Can, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ