Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 1 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Concurrent Surgical Treatment in Concomittance of Raynaud’s Phenomenon and Pectus Excavatum [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2017; 32(3): 195-197 | DOI: 10.5222/MMJ.2017.195  

Concurrent Surgical Treatment in Concomittance of Raynaud’s Phenomenon and Pectus Excavatum

Sami Karapolat, Mustafa Esat Yamac, Atila Turkyilmaz, Celal Tekinbas
Department of Chest Surgery, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey

Concomitance of Raynaud's phenomenon and Pectus excavatum is a rare condition.
A 19-year-old male patient diagnosed with Raynaud's phenomenon presented to our clinic, stating that there was an increase in the severity of the complaints. Physical examination revealed thinning of the skin on both hands that was considered as trophic disorder and Pectus excavatum. Patient underwent, in the same session, bilateral endoscopic thoracic sympathectomy (T2-T3) and Nuss procedure. At 6-month follow-up, the patient was asymptomatic with regard to both diseases.
Concomitance of Raynaud's phenomenon and Pectus excavatum can successfully be treated by thoracoscopic interventions in the same session.

Keywords: Raynaud's Phenomenon, Pectus excavatum, Thoracoscopy, Surgery


Raynaud fenomeni ve pektus ekskavatum birlikteliğinde eş zamanlı cerrahi tedavi

Sami Karapolat, Mustafa Esat Yamac, Atila Turkyilmaz, Celal Tekinbas
KTU Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Trabzon

Raynaud fenomeni ve Pektus ekskavatum birlikteliği oldukça nadir görülebilecek bir durumdur.
Raynaud fenomeni tanısı olan 19 yaşında erkek olgu şikâyetlerinin şiddetinde artış olması nedeni ile kliniğimize başvurdu. Fizik muayenede her iki elde trofik bozukluk lehine yorumlanan cilt incelmesi ve Pektus ekskavatum tespit edildi. Olguya aynı seansta öncelikle bilateral endoskopik torakal sempatektomi (T2-T3) ve sonrasında Nuss yöntemi uygulandı. Olgu 6 aylık klinik takibin sonunda her iki hastalık açısından asemptomatiktir.
Raynaud hastalığı ve Pektus ekskavatum birlikteliği aynı seansta yapılan torakoskopik girişimlerle başarılı bir şekilde tedavi edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Raynaud fenomeni, Pektus ekskavatum, Torakoskopi, Cerrahi


Sami Karapolat, Mustafa Esat Yamac, Atila Turkyilmaz, Celal Tekinbas. Concurrent Surgical Treatment in Concomittance of Raynaud’s Phenomenon and Pectus Excavatum. Medeniyet Med J. 2017; 32(3): 195-197

Corresponding Author: Sami Karapolat, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ