Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 2 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications 
Surgical, functional and oncological outcomes of robot-assisted partial nephrectomy [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2014; 29(3): 154-159 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2014.154  

Surgical, functional and oncological outcomes of robot-assisted partial nephrectomy

Uğur Boylu, Cem Başataç, Ümit Yıldırım, Fikret Fatih Önol, Eyüp Gümüş
Umraniye Training And Research Hospital, Department Of Urology, Istanbul

INTRODUCTION: In this study, we aimed to evaluate surgical, functional and oncolojical outcomes of robotic partial nephrectomy in patients with cT1 renal tumors.
METHODS: Between August 2008 and May 2013, 45 patients with c T1a-b renal tumors underwent robotic partial nephrectomy (RPN) were included in this study. Patients’ demographics, mean operative time, estimated blood loss, warm ischemia time, hospital stay, complications, oncologic outcomes were evaluated retrospectively. Statistical analyses were done using with SPSS Statistics v.20 (IBM, Armonk, NY, USA) software.
RESULTS: Mean age of the patients, tumor size and R.E.N.A.L nephrometry scores were 55±11 years, 3.56±1,3 cm and 5.36±1.55 (range=4-10), respectively. All patients underwent 4 or 5 port robotic partial nephrectomy via transperitoneal approach. The mean operation time and estimated blood loss were 133±45 min and 210±130 ml (range, 50-2100 ml), respectively. Warm ischemia time was 23.5±8,4 min. Drain removal time was 3,2±1 days after surgery. Length of hospital stay was 4.3±1.5 days (range, 2-8 days). No complications occurred intraoperatively. Eight patients had Clavien grade 1 or 2 postoperative complications. Thirty-seven tumors (82.2 %) were malignant as indicated in final pathology reports of the resected 45 tumors. Surgical margin was positive in one patient. However, there were any local recurrence during an average of 25 month-follow-up period.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Partial nephrectomy is the current gold standart treatment modality in patient with c T1 renal tumors. RPN is an effective and reliable treatment alternative in patients who are amenable to nephron sparing surgery.

Keywords: Kidney, nephrectomy, nephron sparing, robot


Robot yardımlı parsiyel nefrektomi olgularının cerrahi, fonksiyonel ve onkolojik sonuçları

Uğur Boylu, Cem Başataç, Ümit Yıldırım, Fikret Fatih Önol, Eyüp Gümüş
Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Biz bu çalışmada klinik evre T1 böbrek tümörelerinde robotik parsiyel nefrektominin (RPN) cerrahi, fonksiyonel ve onkolojik sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ağustos 2008 ve Mayıs 2013 tarihleri arasında, klinik evre T1a-b böbrek tümörü sebebiyle RPN yapılan 45 hasta çalışmaya dâhil edildi. Hastaların demografik özellikleri, ortalama operasyon süresi, tahmini kan kaybı, sıcak iskemi süresi, hastanede kalış süresi, komplikasyonlar ve onkolojik sonuçlar retrospektif olarak değerlendirildi. İstatistiksel analiz SPSS v.20 (IBM, Armonk, NY, USA) bilgisayar yazılımı kullanılarak yapıldı.
BULGULAR: Ortalama hasta yaşı, tümor boyutu ve R.E.N.A.L nefrometri skoru sırasıyla 55±11 yıl, 3,56±1,3 cm, 5,36±1,55 (aralık=4-10) idi. Hastaların tamamına 4 ya da 5 port kullanılarak transperitoneal RPN yapıldı. Ortalama operasyon süresi ve tahmini kan kaybı sırasıyla 133±45 dk. ve 210±30 mililitre idi. Sıcak iskemi süresi 23,5±8,4 dk. idi. Dren operasyon sonrası 3,2±1 günde alındı. Hastanede kalış süresi 4,3±1,5 gündü (aralık=2-8). İntraoperatif herhangi bir komplikasyonla karşılaşılmadı. Postoperatif olarak 8 hastada Clavien evre 1-2 komplikasyon gelişti. Final patolojide 45 tümörün 37’si maligndi (% 82,2). Cerrahi sınır bir hastada pozitifti. Buna rağmen, ortalama 25 aylık takip döneminde local rekürrens ile karşılaşılmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Parsiyel nefrektomi günümüzde klinik evre T1 böbrek tümörü olan hastalarda altın standart tedavi yöntemidir. RPN nefron koruyucu cerrahiye uygun hastalarda etkin ve güvenilir bir minimal invazif tedavi alternatifidir.

Anahtar Kelimeler: Böbrek, nefrektomi, nefron koruyucu, robot


Uğur Boylu, Cem Başataç, Ümit Yıldırım, Fikret Fatih Önol, Eyüp Gümüş. Surgical, functional and oncological outcomes of robot-assisted partial nephrectomy. Medeniyet Med J. 2014; 29(3): 154-159

Corresponding Author: Uğur Boylu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ