Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 4 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
Sonographic evaluation of accessory spleen [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2011; 26(2): 54-57 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2011.054  

Sonographic evaluation of accessory spleen

Alptekin Tosun1, Salih Tosun2
1TCSB Gaziantep Av. Cengiz Gokcek State Hospital, Department of Radiodiagnostic, Gaziantep
2TCSB Göztepe Training and Research Hospital, Department of General Surgery, Istanbul

INTRODUCTION: Accessory spleens (AS) usually appear on routine abdominal ultrasonography (US) and frequently not investigated. The aim of this study is to research the prevalence, imaging features and related conditions of AS.
METHODS: This study is based on 190 patients that applied to US department with various clinical symptoms in 18 months period. Patient ages, gender; although AS counts, location, shape, dimension and probable accompanied splenomegaly researched on B-mode US.
RESULTS: Majority of AS had a dimension between 10-15 mm. Usually they are round shaped and localized at splenic hilus. They mostly visualized in female with the mean age 32.9 (SD: 19.2). There was no statistically difference between splenomegaly and dimension of AS. Positive significant correlation was found between not only age and dimension (p<0.05, r=0.305), but also gender and splenomegaly (p<0.05), dimension and shape (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Sonographic features of AS are investigated. This report reveals sonographic findings of AS, that may be used on differential diagnosis of splenic pathologies

Keywords: Spleen, Splenomegaly, ultrasonography, Acces-sory


Aksesuar dalağın ultrasonografik değerlendirilmesi

Alptekin Tosun1, Salih Tosun2
1Gaziantep Av. Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi, Radyodiagnostik Kliniği, Gaziantep
2Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Aksesuar dalak (AS) genelikle batın ulatrasonografisi sırasında saptanıp, yeteri kadar inceleme yapılmamaktadır. Bu çalışmanın amacı aksesuar dalağın sıklığını, görüntüleme özelliklerini saptamaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma 18 aylık bir dönemde çeşitli klinik bulgularla Ultrasonografi bölümüne başvuran 190 hasta üzerinde yapıldı. Hastalar yaş,cinsiyet, aksesuar dalak sayısı, lokalizasyon, şekil, boyut ve olası eşlik ettiği splenomegali durumu B-mode ultrasonografide değerlendirildi.
BULGULAR: Aksesuar dalakların çoğunluğu 10-15 mm arasında bir boyuta sahip, yuvarlak şekilli, hilusa daha sık yerleşim göstermiş ve kadınlarda erkeklere göre daha sık ve ortalama yaş 32.9 (SD 19.2) olarak tespit edildi. İstatiksel olarak splenomegali ve aksesuar dalak boyutu arasında anlamlı manalılık saptanmadı. Positif anlamlı korelasyona rağmen sadece yaş ve boyut arasında (p<0.05, r=O.305) ve bundan başka cinsiyet, splenomagali, boyut ve şekil açısından da anlamlı manalılık saptanmadı (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmamızda akesuar dalağın ultrasonografik bulguları incelendi. Bizim düşüncemize göre, bu çalışmamız, aksesuar dalağın anlamlı ultrasonografik bulgularını saptadı ve bulgular dalak patolojilerinin teşhisinde güncel bilgi olarak gözönünde bulundurulabilir.

Anahtar Kelimeler: Dalak, splenomegali, ultrasonografi, aksesuar


Alptekin Tosun, Salih Tosun. Sonographic evaluation of accessory spleen. Medeniyet Med J. 2011; 26(2): 54-57

Corresponding Author: Alptekin Tosun, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ