Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 2 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Correlation between the body mass index and eating attitude test scores [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2005; 20(1): 21-23

Correlation between the body mass index and eating attitude test scores

Ahmet M. Şengül, Şenol Hekimoğlu
Sisli Etfal Education And Research Hospital, Department Of Family Medicine, Istanbul

The aim of this study is to investigate the score distribution of Eating Attitude Test in individuals vvho have different age and body mass indices. 200 individuals who were treated in the Obesity Policlinic and also the persons working in Şişli Etfal Education and Research Hospital, were the study group of this descriptive study. The mean and the standard deviation for the body mass index was 26.72±6.64, and 23.41±10.24 for the Eating Attitude Test. A positive correlation betvveen the body mass index and Eating Attitude Test was found in females (r=0.39, p=0.000). As a conclusion it can be said that the application area of Eating Attitude Test should be questioned because of its positive correlation with body mass index.

Keywords: Body mass index, obesity, eating habit


Vücut kitle indeksi ile yeme tutumu test puanları arasındaki ilişki

Ahmet M. Şengül, Şenol Hekimoğlu
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği, İstanbul

Bu çalışmanın amacı, farklı yaş ve vücut kitle indeksine sahip bir grupta Yeme Tutumu Testi'nin puan dağılımının araştırılmasıdır. Tanımlayıcı tipte planlanan araştırmanın kapsamına Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi Obezite Polikliniğine başvuran hastalar ile hastanemizde çalışan toplam 200 kişi alınmıştır. Kişilerin vücut kitle indeksi ortalaması ve standart sapması 26.72±6.64, Yeme Tutumu Testi ortalaması ve standart sapması ise 23.41±10.24'dir. Özellikle kadınlarda ve genel olarak obezlerde vücut kitle indeksi ve yeme tutumu testi arasında pozitif korelasyon saptanmıştır (r=0.39, p=0.000). Sonuç olarak, Yeme Tutumu Testi puanı ile vücut kitle indeksi artışı arasındaki pozitif korelasyon bu testin kullanım alanının sorgulanması gerektiğini ve obezite tedavisinde yeme bozukluğunun irdelenmesi ve uygun tedavisinin gerekli olduğunu düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Vücut kitle indeksi, obezite, yeme alışkanlığı


Ahmet M. Şengül, Şenol Hekimoğlu. Correlation between the body mass index and eating attitude test scores. Medeniyet Med J. 2005; 20(1): 21-23

Corresponding Author: Ahmet M. Şengül, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ