Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 36 Issue : 3 Year : 2021Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Helicobacter pylori in children with chronic immune thrombocytopenic purpura [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2009; 24(3): 115-118

Helicobacter pylori in children with chronic immune thrombocytopenic purpura

Abdulkadir Özel1, Murat Söker2, Nilüfer Okur2, Nurettin Okur3
1Pediatrics, Derman Medical Center, Istanbul
2Department of Pediatrics, Dicle University, Faculty of Medicine, Diyarbakir
3Pediatrics, Diyarbakır Children Hospital, Diyarbakir

INTRODUCTION: The role of Helicobacter pylori (Hp) infection in relation to the development and/or persistence of ITP in infected patients still remains controversial. The aim of this study was to determine the prevalence of Hp in chronic ITP and compare the incidence of Hp positivity with healthy control group.
METHODS: For this purpose, 19 patients with chronic ITP were followed at department of Pediatric Hematology of Dicle University Hospital and were evaluated for Hp IgG antibody positivity and hematological parameters. Control group consisted of 24 healthy children followed up at the outpatient clinic.
RESULTS: Hp IgG was positive in 11 of 19 cases in the study group (57.8 %) and 12 of 24 cases in control group (53.4 %). In terms of Hp positivity, means there was no statistically significant difference between the two groups (p>0.005).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Hp IgG seroprevalance in study and control groups were similar with other age matched studies reported from our country. In chronic ITP cases, the results were similar, and no significant difference was present between study and control groups. Steroid or IVIG therapy resistant or frequent relapsing chronic ITP patients, investigation for Hp and eradication therapy for Hp positive patients may be recommended.

Keywords: Helicobacter Pylori, Childhood, Chronic ITP


Kronik immün trombositopenik purpurası olan çocuklarda helikobakter pilori

Abdulkadir Özel1, Murat Söker2, Nilüfer Okur2, Nurettin Okur3
1Derman Tıp Merkezi, Pediatri, İstanbul
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır
3Diyarbakır Çocuk Hastanesi, Pediatri, Diyarbakır

GİRİŞ ve AMAÇ: Son yıllarda Helicobacter Pylori (Hp)’nin ITP’li hastalarda daha yüksek oranda bulunduğu ve eradikasyon tedavisinini trombosit sayısını yükselttiğini gösteren bir çok çalışma literatürde mevcuttur. Bu çalışmada Kr ITP’li hastalarda Hp pozitifliğinin sağlıklı bireylere göre daha sık görülüp görülmediğinin araştırılması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Dicle Üniversitesi çocuk sağlığı ve hastalıkları hematoloji polikliniğinde kronik ITP tanısısyla düzenli takiplere gelen izlenmekte olan 19 hasta ve kontrol grubu olarak çocuk polikliniğine başvuran sağlıklı 24 çocuk çalışmaya dahil edildi.
BULGULAR: Hasta grubunda 19 hastanın 11’inde (% 57.8), kontrol grubunda is 24 hastanın 12’sinde (% 50), toplamda çalışmaya alınan 43 hastanın 23 ünde (% 53.4) Hp IgG pozitif saptandı. Kr. İTP’li hastalarda Hp sıklığının artmadığı görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İTP’ li hastalarda ve kontrol grubunda Helicobacter IgG seroprevelansı ülkemizde benzer yaş gruplarında yapılan çalışmalarla uyumlu idi. Kr. İTP hastalarında da benzer oranda bulundu ve kontrol grubuyla arasında anlamlı bir fark bulunamadı. Buradan yola çıkarak steroid ve immünglobulin tedavisine yanıt vermeyen veya tedavi sonrası trombositleri hızla düşen Kr. İTP olgularında Hp araştırılması ve sonucun müspet olduğu durumlarda eradikasyon tedavisinin verilmesini önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Helikobakter Pilori, Çocukluk çağı, Kronik ITP


Abdulkadir Özel, Murat Söker, Nilüfer Okur, Nurettin Okur. Helicobacter pylori in children with chronic immune thrombocytopenic purpura. Medeniyet Med J. 2009; 24(3): 115-118

Corresponding Author: Abdulkadir Özel, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved