Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 3 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications 
Seeing Pulmonary Carsinoma and Pulmonary Tuberculosis Together [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2001; 16(2): 73-75

Seeing Pulmonary Carsinoma and Pulmonary Tuberculosis Together

Servet Civelek Bulum, Sibel Arınç, A. Yılmaz, Ferah Ece, Ömer Gergerlioğlu, İ. Bayal, K. Yörükoğlu
SSK Chest Diseases and Surgery Center, Istanbul

Pulmonary tumors and pulmonary tbc are rarely encountered simultaneously. In our center we examined prosectively 19 cases representing with both pathology.

Mean age was 51.8 (23-71) and 18 were males, 1 fema-le. In 9 cases diagnosis was made by TTIIAB, in 9 ca-ses by bronchoscopy and 1 case lymph node biopsy was done. In all cases, ARB grew on cultures and resistance studies were performed.

All cases were treated for both pathologies. In their controls, it was determined that tbc did not affect the tu-moral process (growth).

Keywords: Pulmonary tuberculosis, pulmonary cancer


Akciğer Tümörü ile Akciğer Tüberkülozunun Birlikte Görülmesi

Servet Civelek Bulum, Sibel Arınç, A. Yılmaz, Ferah Ece, Ömer Gergerlioğlu, İ. Bayal, K. Yörükoğlu
SSK Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Genel Cerrahi Merkezi, İstanbul

Akciğer tümörü ile akciğer tüberkülozunun (tbc) birlikte görülmesi nadirdir. Biz de bu amaçla, merkezimizde izlediğimiz, yeni gelişen akciğer tüberkülozu ile yeni gelişmekte
olan akciğer tümörünün, birlikte bulunduğu 19 olguyu prospektif olarak inceledik.

Olgularımızın yaş ortalaması 51.8 (23-71) olup, 18’i erkek, 1’i kadındı. Tümör tanısı 9 olguda transtorakal ince iğne aspirasyon biyopsisi (TTİİAB) ile, 9 olguda bronkoskopi ile ve bir olguda da lenf bezi biyopsisi ile kon-du. Tüm olgularda asidorezistan basil (ARB) kültüründe üreme oldu ve direnç çalışması yapıldı.

Olgular her iki hastalık için de tedaviye alındı. Yapılan kontrollerinde,mevcut bulunan tüberkülozun, tümör seyrini etkilemediği kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: Akciğer tüberkülozu, akciğer tümörü


Servet Civelek Bulum, Sibel Arınç, A. Yılmaz, Ferah Ece, Ömer Gergerlioğlu, İ. Bayal, K. Yörükoğlu. Seeing Pulmonary Carsinoma and Pulmonary Tuberculosis Together. Medeniyet Med J. 2001; 16(2): 73-75

Corresponding Author: Servet Civelek Bulum, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ