Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 36 Issue : 2 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Demonstrate the Course of Lateral Antebrachial Cutaneus Nerve [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2003; 18(1): 28-31

Demonstrate the Course of Lateral Antebrachial Cutaneus Nerve

Yelda Atamaz Pınar, Z. Aslı Aktan İkiz, Senem Erdoğmuş, Hülya Üçerler
Ege University Faculty of Medicine, Department of Anatomy, Izmir

This study was performed on 50 formalin fixed cadavers at Ege University Anatomy Department to demonstrate the course of lateral antebrachial cutaneus nerve (NCAL). The
point that NCAL pierced the fascia was on the vertical line 3±0.51 cm superior to interepicondylar line and 4.5±0.62 cm medial to lateral epicondyl on transvers line. The tendono of biceps brachii muscle was well-developed than expected in 21 samples at this level. The tendon of biceps muscle was inferior to this level in 29 samples. The terminal branches of NCAL were overlapped on the branches of superficial rami of the radial nerve (RS) in 37 samples of 50. There was a complete overlap between NCAL and RS in 10 samples of 37. There were no anastomoses between these two nerves in 27 of 37 but anterior and posterior rami of NCAL were overlapped on RS going towards proximal to the first metacarp (partial overlap). NCAL was alone in 13 samples and went to the distal
forearm. Anterior ramus of NCAL was connected with RS only lying to thenar area, radial side of the thumb and first interosseos area. It was thouht that NCAL was also attending
to the thumb sensitive innervation.

Keywords: Musculocutaneuse nerve, anatomy, lateral antebrachial cutaneuse nerve


Nervus Cutaneus Antebrachii Lateralis’in İnnervasyon Alanı

Yelda Atamaz Pınar, Z. Aslı Aktan İkiz, Senem Erdoğmuş, Hülya Üçerler
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, İzmir

N. cutaneus antebrachii lateralis (NCAL)’in anatomik seyrini tanımlamak amacıyla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nda formalinle fikse edilmiş 50 adet kadavra örneğinde çalışıldı. NCAL’in fascia brachii’yi delip yüzeyelleştiği nokta, interepikondiler çizginin vertikal hat üzerinde ortalama 3±0.51 cm yukarısında, transvers hat üzerinde ise lateral epikondilin ortalama 4.5±0.62 cm medialinde bulundu. Sinirin yüzeyelleştiği bu seviyede, medialinde yer alan m. bi-ceps brachii’nin tendonunun 21 örnekte oldukça belirgin ol-duğu izlendi. 29 örnekte ise bu seviyede m. biceps’in daha muskuler olduğu, tendonunun daha alt seviyede belirginleştiği görüldü. 50 kadavra örneğinin 37 adedinde NCAL’in terminal dalları RS dalları üzerinde uzanıyordu (overlap). 37 örneğin 10 adedinde RS ile NCAL ön dalı arasında direkt bağlantı vardı (complet overlap). 37 örneğin 27 adedinde bu iki sinir arasında direkt bir bağlantı yoktu, fakat NCAL ön ve arka dalı RS’in üzerinde örtüşerek birinci metakarpal kemiğin proksimaline kadar uzanıyordu (parsiyal overlap). 13 örnekte ise NCAL bağımsız olarak ön kol distaline kadar seyrediyordu. NCAL ön dalının RS’in sadece tenar bölge, baş parmağın radial kenarı ve birinci interosseoz aralıkta uzanan deri dalıyla bağlantı yaptığı izlendi. Bu örneklerde NCAL’in klasik duyu alanına ek olarak başparmak duyusuna da katıldığı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Musculocutaneuse sinir, anatomi, lateral antebrachial cutaneuse sinir


Yelda Atamaz Pınar, Z. Aslı Aktan İkiz, Senem Erdoğmuş, Hülya Üçerler. Demonstrate the Course of Lateral Antebrachial Cutaneus Nerve. Medeniyet Med J. 2003; 18(1): 28-31

Corresponding Author: Yelda Atamaz Pınar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved