Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 3 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications 
The Relationship Between Ossification in Metacarpophalangeal Sesamoids of the Thumb and the Period of Puberty: A Radiographic Study [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2022; 37(4): 300-305 | DOI: 10.4274/MMJ.galenos.2022.66743  

The Relationship Between Ossification in Metacarpophalangeal Sesamoids of the Thumb and the Period of Puberty: A Radiographic Study

Rifat SAHIN, Cengiz KAZDAL
Recep Tayyip Erdogan University Faculty of Medicine, Department of Orthopedic and Traumatology, Rize, Turkey

Objective: The current study aimed to determine the onset of sesamoid bones (Sbs) ossification at the thumb metacarpophalangeal (MCP) joint of the hand and its relationship with puberty.
Methods: This retrospective radiographic study included patients aged 5-17 years. The presence of Sbs was investigated separately for each age group. Patients were classified based on their age, gender, and the presence of radial and ulnar sesamoids.
Results: A total of 1,020 radiographs from 939 patients were analyzed. Sbs began to ossify in girls at the age of 8 years and in boys at the age of 9 years. The ulnar-radial sesamoids were present in all individuals in the same age group at the age of 13-14 years in girls and 15 years in boys. The age at which 50% of the individuals in the same age group had a sesamoid was 10.4 years in girls and 11.9 years in boys on the radial side, 9.5 years in girls, and 11.5 years in boys on the ulnar side.
Conclusions: In all individuals, the time between the onset of sesamoids of the MCP joint and development corresponds to the physiological period of puberty. However, the age at which puberty begins coincides with the time when Sbs begin to ossify in 50% of both sexes in the same age group.

Keywords: Sesamoid, hand, puberty, ossification


Başparmak Metakarpofalangeal Sesamoidlerin Kemikleşmesi ile Ergenlik Dönemi Arasındaki İlişki: Radyografik Bir Çalışma

Rifat SAHIN, Cengiz KAZDAL
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Rize, Türkiye

Amaç: Bu çalışma, elin başparmak metakarpofalangeal (MKP) ekleminde sesamoid kemiklerin (Sbs) kemikleşme zamanının başlangıcını ve ergenlik dönemi ile ilişkisini belirlemeyi amaçlamıştır.
Yöntemler: Bu retrospektif radyografik çalışmaya 5-17 yaş arası hastalar dahil edildi. Her yaş grubu için ayrı ayrı Sbs varlığı araştırıldı. Hastalar yaş, cinsiyet ve radyal-ulnar sesamoid varlığına göre kaydedildi.
Bulgular: Dokuz yüz otuz dokuz hastanın 1.020 radyografisi incelendi. Sbs kızlarda 8, erkeklerde 9 yaşında kemikleşmeye başladı. Aynı yaş grubundaki tüm bireylerde ulnar-radyal sesamoidlerin bulunduğu yaş kızlarda 13-14, erkeklerde 15 idi. Sesamoidin aynı yaş grubundaki bireylerin %50’sinde görüldüğü yaş radyal taraf için kızlarda 10,4, erkeklerde 11,9 iken ulnar taraf için ise kızlarda 9,5, erkeklerde 11,5 yaş olarak belirlendi.
Sonuçlar: Örneklemimizde ergenlik başlangıç zamanı ve süresi ile karşılaştırıldığında; 1. MKP eklemdeki sesamoidlerin görülmeye başladığı yaştan tüm bireylerde görülmeye başladığı yaşa kadar geçen süre fizyolojik ergenlik süresi ile benzerdir. Ergenlik başlangıç yaşı ise aynı yaş grubundaki hem cinslerinin %50’sinde Sbs’nin görüldüğü zamana denk gelmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sesamoid, el, ergenlik, kemikleşme


Rifat SAHIN, Cengiz KAZDAL. The Relationship Between Ossification in Metacarpophalangeal Sesamoids of the Thumb and the Period of Puberty: A Radiographic Study. Medeniyet Med J. 2022; 37(4): 300-305

Corresponding Author: Rifat SAHIN, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ