Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 1 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Umbilical Hernia as Forerunner of Primary Umbilical Endometriosis: A Case Report [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2021; 36(4): 348-351 | DOI: 10.4274/MMJ.galenos.2021.66990  

Umbilical Hernia as Forerunner of Primary Umbilical Endometriosis: A Case Report

Saunri Hansadah1, Jasmina Begum1, Pankaj Kumar2, Sweta Singh1, Deepthy Balakrishnan1, Anirban Kundu3
1All India Institute of Medical Sciences, Department of Obstetrics and Gynecology, Bhubaneswar, India
2All India Institute of Medical Sciences, Department of General Surgery, Bhubaneswar, India
3All India Institute of Medical Sciences, Department of Pathology, Bhubaneswar, India

Umbilical endometriosis is a type of cutaneous endometriosis that usually follows laparoscopic or surgical procedures that involve the umbilicus. Primary umbilical endometriosis (PUE) is an extremely rare condition and its association with an umbilical hernia is an equally rare condition. To date, only very few cases of PUE with umbilical hernia association have been reported in the medical literature. Report herein is a case of PUE associated with an umbilical hernia who presented with classical umbilical nodule symptoms with cyclical pain and bleeding due to menstruation. The patient underwent omphalectomy with abdominal wall defect repair using prosthetic mesh. The diagnosis was confirmed by histopathological examination of the excised umbilical nodule. This case report highlights a rare entity that should be considered as a differential diagnosis in females of the reproductive age group that presents with the umbilical nodule.

Keywords: Primary umbilical endometriosis, umbilical hernia, omphalectomy


Primer Umbilikal Endometriozisin Öncüsü Olan Bir Umblikal Herni: Olgu Sunumu

Saunri Hansadah1, Jasmina Begum1, Pankaj Kumar2, Sweta Singh1, Deepthy Balakrishnan1, Anirban Kundu3
1All India Medical Sciences, Department of Obstetrics and Gynecology, Bhubaneswar, India
2All India Institute of Medical Sciences, Department of General Surgery, Bhubaneswar, India
3All India Institute of Medical Sciences, Department of Pathology, Bhubaneswar, India

Umbilikal endometriozis, genellikle umbilikus içeren laparoskopik veya cerrahi prosedürleri takip eden bir kutanöz endometriozis türüdür. Primer umbilikal endometriozis (PUE) son derece nadir bir durumdur ve PUE ile umblikal herni birlikteliği de aynı derecede nadir bir durumdur. Tıp literatüründe bugüne kadar umblikal herni ile ilişkili çok az sayıda primer umblikal endometriozis vakası bildirilmiştir. Biz burada, umbilikal nodülün klasik semptomları olan ve menstrüasyona bağlı döngüsel ağrı ve kanama ile başvuran umbilikal herni ile ilişkili bir PUE olgusunu sunuyoruz. Hastamıza, protez ağ kullanılarak karın duvarı defekt onarımı ile omfalektomi yapıldı. Eksize edilen umblikal nodülün histopatolojik incelemesi ile tanı doğrulandı. Bu olgu sunumu umbilikal nodül ile başvuran üreme çağındaki kadınlarda ayırıcı tanı olarak düşünülmesi gereken nadir bir durumu vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Primer umbilikal endometriozis, umbilikal herni, omfalektomi


Saunri Hansadah, Jasmina Begum, Pankaj Kumar, Sweta Singh, Deepthy Balakrishnan, Anirban Kundu. Umbilical Hernia as Forerunner of Primary Umbilical Endometriosis: A Case Report. Medeniyet Med J. 2021; 36(4): 348-351

Corresponding Author: Jasmina Begum, India


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ