Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 4 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
Etiology, incidence and risk factors of ventilator associated pneumonia in an intensive care unit of a training and research hospital in Istanbul [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2013; 28(1): 14-18 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2013.014  

Etiology, incidence and risk factors of ventilator associated pneumonia in an intensive care unit of a training and research hospital in Istanbul

Fatma Sargın1, Ayşe Esra Sağıroğlu2, Arzu Doğru1, Melek Güra2, Havva Sayhan2, Elif Tigen1
1Goztepe Research and Training Hospital, Infectious Disease and Clinical Microbiology Department, Istanbul
2Goztepe Research and Training Hospital Anesthesiology and Reanimation Department, Istanbul

In this prospective study, we aimed to identify the factors associated with the development of ventilator- associated pneumonia (VAP) and examine the etiology, and incidence of VAP. Between November 2007 and June 2008, 148 patients who required mechanical ventilation for longer than 48 hours were evaluated. VAP was observed in 54 patients (36 %). Mechanical ventilator utilizationrate was 0.87, and VAP rate in 1000 ventilator days was 22.88. The most common three microorganisms cultured from tracheal aspirates were Pseudomonas aeruginosa (n=19), Acinetobacter spp.(n=11), and Staphylococcus aureus (n=10). Of the 21 risk factors evaluated, 7 factors identified were independently associated with VAP (p<0.05) such as shock, coma (p<0.0006), antibiotic usage for at least 1 month prior to admission (p<0.04), nasogastric tube insertion (p<0.01), invasive procedures such as bronchoscopy, tracheotomy (p<0.0001), reintubation (p<0.017), intubation lasting for more than 5 days (p<0.0001), and smoking (p<0.014). Intensive Care Unit (ICU) clinicians should be aware of the risk factors for VAP to minimize the risk of VAP, patient care should be individualized, and procedures like bronchoscopy, reintubation must be performed and followed up cautiously. Besides these, data about the potential microorganisms and those resistant to antibiotics will guide the empirical therapy.

Keywords: Etiology, incidence, VAP, risk factors, ICU


İstanbul’da bir eğitim ve araştırma hastanesi yoğun bakım ünitesinde ventilator ilişkili pnömoninin etyoloji, insidans ve risk faktörleri

Fatma Sargın1, Ayşe Esra Sağıroğlu2, Arzu Doğru1, Melek Güra2, Havva Sayhan2, Elif Tigen1
1Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul

Bu prospektif çalışmada, VAP gelişimi ile ilgili faktörlerin belirlenmesi ve VAP’ın etyoloji ve insidansının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Kasım 2007 ile Haziran 2008 tarihleri arasında 48 saatten daha uzun sure mekanik ventilator ihtiyacı olan 148 hasta değerlendirilmiştir. Mekanik ventilator kullanım oranı 0,87 ve VAP hızı 1000 ventilatör gününde 22,88 di. Trakeal aspiratlardan en sık izole edilen üç mikroorganizma Pseudomonas aeruginosa (n=19), Acinetobacter species (n=11) ve Staphylococcus aureus (n=10) tu. Değerlendirilen 21 risk faktöründen 7’si bağımsız olarak VAP ile ilişkiliydi (p<0,05): şok, koma (p<0,0006), başvurudan en az bir ay önce antibiyotik kullanmış olmak (p<0.04), nazogastrik tüp varlığı (p<0.01), bronkoskopi, trakeotomi gibi invaziv prosedürler (p<0,0001), reentübasyon (p<0,017), 5 günden uzun süreli entübasyon (p<0,0001), sigara kullanımı (p<0,014). Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ) klinisyenleri VAP riskini azaltmak için VAP’a sebep olabilecek risk faktörlerinin farkında olmalı, hasta bakımı kişiselleştirilmeli, bronkoskopi, reentübasyon gibi prosedürler dikkatle yapılmalı ve takip edilmelidir. Bunların yanısıra, potansiyel mikroorganizmalar ve antibiyotik dirençleri hakkındaki bilgiler ampirik tedavide kılavuz olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Etyoloji, insidans, VAP, risk faktörleri, YBÜ


Fatma Sargın, Ayşe Esra Sağıroğlu, Arzu Doğru, Melek Güra, Havva Sayhan, Elif Tigen. Etiology, incidence and risk factors of ventilator associated pneumonia in an intensive care unit of a training and research hospital in Istanbul. Medeniyet Med J. 2013; 28(1): 14-18

Corresponding Author: Fatma Sargın, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ