Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Community Acquired Pneumonia [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2001; 16(1): 34-37

Community Acquired Pneumonia

Aydanur Mihmanlı1, Tülin Esen Sevim1, Ahmet Rasim Küçükusta2
1SSK Sureyyapasa Thoracic and Cardiovascular Diseases Training Hospital, Istanbul
2IU Faculty of Medicine Department of Chest Diseases, Istanbul

Pneumonia is defined as inflammation and consolidation of lung tissue due to an infectious agent. Pneumonia that develops outside the hospital is consdered community acquired pneumonia (CAP). The etiological diagnosis of CAP in around 50 % of cases can be made. In our study we aimed to investigate laboratory and microbiological studies for identifying etiologic agent in CAP. One hundred and twenty patients (79 men and 49 women) with mean age of 42.6 years were included in this study. In 49 patients Gram staining and culture of sputum, in one patients hemoculture, in one patients Gram staining and culture of pleural fluid, in 5 patients serological tests and in 4 patients direct Fluoresence antibody tests were investigated.

According to our study; the etiologic diagnosis of pneomonia was difficult.

Keywords: Pneumonia, diagnostic methods


Toplum Kökenli Pnömoniler

Aydanur Mihmanlı1, Tülin Esen Sevim1, Ahmet Rasim Küçükusta2
1SSK Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim Hastanesi, İstanbul
2İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

Pnömoni, akciğerlerin infeksiyon kaynaklı inflamasyon ve konsolidasyonu olarak tanımlanır. Hastane dışında ortaya çıkan pnömoniler, toplum kökenli pnömoniler (TKP) olarak adlandırılır. TKP’lerde etyolojik tanı, olguların % 50’sinde yapılabilmektedir. Çalışmamızda, TKP’lerde etyolojik ajanın saptanması için yapılan laboratuvar ve mikrobiyolojik çalışmaları değerlendirmeyi amaçladık. Bu çalışmada ortalama yaşları 42.6 olan 120 hasta (79 erkek, 49 kadın) bulunuyordu. Hastaların 49’unda balgamın Gram boyası ve kültürü, 1’inde kan kültür, 1’inde plevra sıvısının Gram boyası ve kültürü 5’inde serolojik testlerin yapıldığı, 4 hastada Direct Fluoresence Antibody (DFA) tekniği kullanıldığı belirlendi. Çalışmamızın sonucuna göre, pnömoninin etkeninin saptanmasını zor olduğu kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: Pnömoni, tanı yöntemleri


Aydanur Mihmanlı, Tülin Esen Sevim, Ahmet Rasim Küçükusta. Community Acquired Pneumonia. Medeniyet Med J. 2001; 16(1): 34-37

Corresponding Author: Aydanur Mihmanlı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved