Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 1 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
A case of pulmonary tuberculosis in a HIV-positive patient [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2017; 32(3): 198-201 | DOI: 10.5222/MMJ.2017.198  

A case of pulmonary tuberculosis in a HIV-positive patient

Halil İbrahim Yakar1, Fatma Sargın2, Asiye Kanbay1, Erkan Ceylan1
1Istanbul Medeniyet University Göztepe Training And Research Hospital, Department Of Pulmonology
2Istanbul Medeniyet University Göztepe Training And Research Hospital, Department Of Infection Disease

Pulmonary tuberculosis (TB) can cause mortality in human immunodeficiency virus (HIV) positive patients and can also lead to HIV converting to AIDS. Antiretroviral (ART) and anti-tuberculosis treatment increased the risk of drug interaction with each other. Because of using multi-drug, compliance of patient medication decreases even more. Immunosuppression also increase in both diseases. Due to these factors, combination of HIV positive and TB is important. In this case report, a patient who has HIV positive, applied to our hospital with constitutional symptoms, and then diagnosed pulmonary TB was presented. Clinical course of HIV-positive patients should be monitored closely and their radiological changes should be carefully evaluated for TB.

Keywords: Milier Infiltration, Tuberculosis, Immunsuppression


HIV pozitif hastada tüberküloz olgusu

Halil İbrahim Yakar1, Fatma Sargın2, Asiye Kanbay1, Erkan Ceylan1
1İstanbul Medeniyet Universitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
2İstanbul Medeniyet Universitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

Akciğer tüberkülozu (TB), İnsan immun yetmezlik virüsü (HIV) pozitif bireylerde mortaliteye neden olabilmekte ve ayrıca hastalığın progresyonunu hızlandırıp AIDS tablosunun gelişimine yol açabilmektedir. Antiretroviral (ART) tedavi ve anti-tüberküloz tedavi birlikte alınması nedeniyle ilaç etkileşimi riski artmaktadır. Çoklu ilaç kullanımına bağlı ilaç uyumu azalmaktadır. Ayrıca her iki hastalık da immunsupresyonu artırmaktadır. Bu faktörler nedeniyle HIV pozitifliği ve TB birlikteliği önemlidir. Bu vaka sunumunda, HIV pozitifliği nedenli takip edilen, konstitüsyonel semptomlarla hastanemize başvuran ve sonuçta akciğer TB tanısı alan bir hasta sunuldu. HIV pozitif olguların klinik gidişatı yakından takip edilmeli ve akciğer grafilerindeki değişiklikler TB açısından dikkatlice değerlendirilmelidir

Anahtar Kelimeler: Milier İnfiltrasyon, Tüberkülozis, İmmunsupresyon


Halil İbrahim Yakar, Fatma Sargın, Asiye Kanbay, Erkan Ceylan. A case of pulmonary tuberculosis in a HIV-positive patient. Medeniyet Med J. 2017; 32(3): 198-201

Corresponding Author: Halil İbrahim Yakar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ