Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 4 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
Efficacy of Lacozamide Add-On Therapy in Focal Onset Refractory Epilepsy [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2019; 34(1): 34-38 | DOI: 10.5222/MMJ.2019.69862  

Efficacy of Lacozamide Add-On Therapy in Focal Onset Refractory Epilepsy

Aslı Ece Çilliler1, Ayşe Pınar Titiz2, Zeynep Neşe Öztekin2, Hayat Güven1
1Department of Neurology, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Neurology, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: In this study, we aimed to evaluate the efficacy and safety of lacozamide add-on therapy in patients with uncontrolled focal onset seizures.
MATERIALS AND METHODS: Medical records of patients with uncontrolled focal onset seizures using lacozamide add-on therapy for at least six months were evaluated. Demographic data of patients, lacozamide doses, concomitant antiepileptic drugs (AEDs) and side effects were evaluated. Patients' seizure frequency before lacozamide treatment and seizure frequency in the first and sixth months after treatment initiation were compared.
RESULTS: Sixty-eight patients (32 females, 36 males) were included in the study. The mean age of the patients was 34.6±11.01 and mean duration of illness was 20.29±12.25 years. Fifty-nine (86.8%) were using another sodium channel blocking AED in the treatment as well as lacozamide. The response rates to lacozamide add-on treatment were 48.5% at 1th month and 64.7% at 6th month. At the end of the 6th, 14 (20.58%) of the patients had complete seizure control. Seven patients showed a decrease or termination in seizure frequency in the 1th month of treatment, but during the 6th month of treatment the seizures increased again in these patients.. Twenty-one patients (30.9%) were found to have side effects associated with lacozamide treatment, while in one patient the drug was discontinued due to the inability to tolerate side effects.
CONCLUSION: The results of the study indicated that lacozamide may be an effective adjunctive treatment option in patients with refractory focal onset seizures.

Keywords: Refractory epilepsy, lacozamide, antipileptic drug


Fokal Başlangıçlı Dirençli Epilepside Lakozamid Ek Tedavisinin Etkinliği

Aslı Ece Çilliler1, Ayşe Pınar Titiz2, Zeynep Neşe Öztekin2, Hayat Güven1
1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Ankara
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Ankara

AMAÇ: Bu çalışmada, fokal başlangıçlı nöbetleri olan dirençli epilepsi hastalarında lakozamid ek tedavisinin etkinliği ve güvenilirliğinin incelenmesi amaçlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Dirençli fokal başlangıçlı nöbetleri olan ve en az altı ay süresince lakozamid ek tedavisi kullanan hastaların dosya kayıtları gözden geçirildi. Hastaların demografik verileri, lakozamid dozları ve birlikte kullanıldığı antiepileptik ilaçlar (AEİ) ve gözlenen yan etkiler değerlendirildi. Hastaların lakozamid tedavisi öncesindeki nöbet sıklıkları ile tedavi başlanmasından sonraki birinci ve altıncı aylardaki nöbet sıklıkları karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmaya 68 hasta (32 kadın, 36 erkek) alındı. Hastaların yaş ortalaması 34.6±11.01, ortalama hastalık süresi 20.3±12.25 yıl idi. Elli dokuz hasta (%86.8) lakozamid ile birlikte sodyum kanalı üzerinden etki eden başka bir AEİ kullanıyordu. Lakozamid tedavisine yanıt oranı birinci ayda %48.5 iken, altıncı ayda bu oranın %64.7’ye yükseldiği saptandı. Altıncı ay sonunda 14 hastada (% 20.6) tam nöbet kontrolü sağlandığı izlendi. Yedi hastada tedavinin birinci ayında nöbetlerde azalma veya sonlanma olduğu, ancak altıncı ay kontrollerinde bu hastalarda nöbetlerin tekrar arttığı belirlendi. Yirmi bir hastada (%30.9) lakozamid tedavisi ile ilişkili yan etki geliştiği, bir hastada ise yan etkinin tolere edilememesi nedeniyle ilacın kesildiği saptandı.
SONUÇ: Çalışmanın sonuçları dirençli fokal başlangıçlı nöbetleri olan hastalarda lakozamidin etkin bir ek tedavi seçeneği olabileceğine işaret etmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dirençli epilepsi, lakozamid, antiepileptik ilaç


Aslı Ece Çilliler, Ayşe Pınar Titiz, Zeynep Neşe Öztekin, Hayat Güven. Efficacy of Lacozamide Add-On Therapy in Focal Onset Refractory Epilepsy. Medeniyet Med J. 2019; 34(1): 34-38

Corresponding Author: Aslı Ece Çilliler, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ