Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 36 Issue : 3 Year : 2021Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
The determination of mothers’ knowledge level about mother’s milk in infants and babies [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2007; 22(4): 124-127

The determination of mothers’ knowledge level about mother’s milk in infants and babies

Öznur Görgen1, Sevcan İleti1, Asuman Altun1, Dilek Darkınoğlu1, Özlem Aslan1, Zehra Gökmen1, Hasan Tahsin Keçeligil2
1Amasya University School of Health Sciences, Amasya
2Nineteen May University School of Medicine, Department of Cardiovascular Surgery, Samsun

A mother’s milk is the ideal way of feeding for a baby regarding to physically, mentally and pschologically. As the knowledge level of a mother about the benefits of mother’s milk and suckling, the number of babies fed with mother’s milk is reducing in following months after birth. The deficiency in growing and improving is seen in infants and babies who are not fed with mother’s milk and in following years health and nutrition problems appear. In such increasing cases the importance of mother’s milk and colostrum, the suckling time and period and stoping suckling time should be taught to the mothers. This study is carried out to determine the knowledge level of mothers about mother’s milk and suckling.
The study is carried out in “Amasya Women and Childen Hospital”. The sample of the study consist of 110 mothers who have babies between the age of 0-1 between the dates
19th-30th, December 2005. The date was obtained through a questionaire consisting of 42 questions to determine the knowledge level of mothers on mother’s milk. The questions were prepared by surveying the related literature.
The data is evaluated by SPSS for Windows Statistical Programme and the number percentage distributions are obtained. When the data evaluated generally, it is seen that mothers feed their babies with mother’s milk. However 8.2 % of them did not give colostrum, 43.6 % of them didn’t have any knowledge about mother’s milk and 5.5 % of them started suckling 24 hours after birth. At the end of the study it is advised to
educate mothers regularly on the importance of colostrum, mother’s milk and the benefits of early suckling by nurses.

Keywords: Breast-feeding, kolostrum, 0-12 months children


Bir çocuk hastanesine başvuran 0-12 aylık bebeklerin annelerinin anne sütü ile ilgili bilgi düzeylerinin belirlenmesi

Öznur Görgen1, Sevcan İleti1, Asuman Altun1, Dilek Darkınoğlu1, Özlem Aslan1, Zehra Gökmen1, Hasan Tahsin Keçeligil2
1Amasya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Amasya
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Samsun

Anne sütü, bebeğin bedensel, zihinsel, ruhsal yönden gelişimini sağlayan en ideal besin kaynağıdır. Annelerin, anne sütünün yararları ve emzirmeye yönelik bilgi düzeylerinin yetersiz olması, ilerleyen aylarda anne sütüyle beslenen bebek sayısını önemli ölçüde azaltmaktadır. Anne sütüyle beslenemeyen 0-1 yaş bebeklerde büyüme ve gelişmede gerilik, ileriki dönemde sağlık ve beslenme sorunları ortaya çıkmaktadır. Bu sağlık sorunlarının artmasını önlemek için anne sütü ve kolostrumun önemi, bebeğin emzirilme süresi ve sıklığı, sütten kesme zamanı hakkında annelere eğitim verilmesi gerekmektedir. Bu düşünceden yola çıkarak araştırmamız 0-1 yaş arası bebeği olan annelerin anne sütü ve emzirme hakkında bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı.
Araştırma, “Amasya Kadın-Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde” yürütüldü. Araştırmanın örneklemini 19-30 Aralık 2005 tarihleri arasında bu hastaneye başvuran ve 0-1 yaş arası çocuğu olan toplam 110 anne oluşturdu. Araştırma, sosyo-demografik veri formu ile ilgili literatür taranarak hazırlanan, anne sütü ve bilgi düzeylerini değerlendirmek amacıyla 42 sorudan oluşan bir anket formu uygulanarak toplandı.
Veriler, “SPSS for Windows” ‹statistik Programında değerlendirilerek sayı-yüzde dağılımları elde edildi. Veriler genel olarak değerlendirildiğinde, annelerin genel olarak bebekleri emzirdikleri saptandı. Ancak, annelerin ortalama % 8.2’sinin kolostrum vermediği, % 14.5’inin kolostrum hakkında bilgi sahibi olmadığı, % 43.6’sının anne sütü hakkında bilgi almadığı, ortalama % 5.5’inin doğumdan 24 saat sonra emzirmeye başladığı saptandı. Bu sonuçlar doğrultusunda, annelere kolostrum ve anne sütünün önemi, erken emzirmenin yararları hakkında hemşirelerin düzenli olarak eğitim yapması gerektiği önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anne sütü, kolostrum, 0-12 aylık bebekler


Öznur Görgen, Sevcan İleti, Asuman Altun, Dilek Darkınoğlu, Özlem Aslan, Zehra Gökmen, Hasan Tahsin Keçeligil. The determination of mothers’ knowledge level about mother’s milk in infants and babies. Medeniyet Med J. 2007; 22(4): 124-127

Corresponding Author: Hasan Tahsin Keçeligil, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved