Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 1 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Human Chıtınase-3-Lıke Protein: A Pathogenic Role In Recurrent Implantatıon Faılure ( RIF )? [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2018; 33(2): 100-104 | DOI: 10.5222/MMJ.2018.71084  

Human Chıtınase-3-Lıke Protein: A Pathogenic Role In Recurrent Implantatıon Faılure ( RIF )?

Yaprak Engin Üstün1, Ayse Seval Özgü Erdinç2, Nafiye Yılmaz2, Salim Erkaya2, Ayla Aktulay2, Nilüfer Akgün2, Canan Demirtaş3
1Bozok University Faculty of Medicine, Gynecology and Obstetrics Department, Yozgat
2Zekai Tahir Burak Education and Research Hospital, Reproductive Endocrinology Unit, Ankara
3Gazi University, Biochemistry Department, Ankara

HUMAN CHITINASE-3-LIKE PROTEIN: A PATHOGENIC ROLE IN RECURRENT IMPLANTATION FAILURE?

Human Chitinase-3-like Protein 1 (CHI3L1) alias serum human cartilage glycoprotein 39 (YKL- 40) is a new biomarker frequently associated with cancer and inflammatory diseases. Hematological parameters also can be called as sensitive markers of inflammation including mean platelet volume (MPV) and systemic inflammatory response (SIR) markers [neutrophil-lymphocyte ratio (NLR), platelet-lymphocyte ratio (PLR)]. In this paper, it was aimed to examine the levels of CHI3L1, MPV, NLR and PLR in patients with recurrent implantation failure (RIF) and compare them with healthy women with proven fertility. The study group consisted of 28 infertile women with RIF charectirized as a failing to attain a clinical pregnancy after three consecutive cycles of IVF or ICSI. In these processes, first, all embryos must be valuable and sufficient experimental phase – second, the total number of transferred ones was at least four cleavages –stage embryos and minimum two for blastocysts as well. The control group included 28 healthy women with proven fertility that had conceived spontaneously and not lost a pregnancy. Hematological parameters were automatically calculated. Irrevelant differences were revealed among the groups with regard to age and body mass index. Whereas Human Chitinase-3-like Protein 1 levels were similar in RIF (59.6 (38.6-421.2 ng/ml)) and control subjects (68.5 (20.6-486.4 ng/ml)) (p=0.222). insignificant differences were resulted in MPV, NLR and PLR. Recurrent implantation failure was not associated with altered CHI3L1, MPV, NLR and PLR levels.
Key words: Human Chitinase-3-like Protein 1, recurrent implantation failure, neutrophil-lymphocyte ratio, platelet-lymphocyte ratio

Keywords: Human Chitinase-3-like Protein 1, recurrent implantation failure, neutrophil-lymphocyte ratio, platelet-lymphocyte ratio


İnsan Kitinaz -3 Protein: Tekrarlayan İmplantasyon Başarısızlığında Patojenik Rolü Var mı ?

Yaprak Engin Üstün1, Ayse Seval Özgü Erdinç2, Nafiye Yılmaz2, Salim Erkaya2, Ayla Aktulay2, Nilüfer Akgün2, Canan Demirtaş3
1Bozok Üniversitesi Tıp Fakultesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Bölümü, Yozgat
2Zekai Tahir Burak Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üreme Endokrinolojisi Ünitesi, Ankara
3Gazi Üniversitesi, Biyokimya Bölümü, Ankara

İNSAN KİTİNAZ - 3 PROTEİN: TEKRARLAYAN İMPLANTASYON BAŞARISIZLIĞINDA PATOJENİK ROLÜ VAR MI?

İnsan kitinaz - 3 protein 1 (CHI3L1) (aynı zamanda serum insan kıkırdak 39 glikoprotein olarak bilinir, YKL - 40), kanser ve inflamatuar hastalıklar ile ilgili yeni bir belirteçtir. İnflamasyonun hassas belirteçleri arasında ortalama trombosit volüm (MPV) ve sistemsel inflamatuar tepki (SIR) belirteçleri [nötrofil lenfosit oranı (NLR), trombosit - lenfosit oranı (PLR)] sayılabilir. Bu çalışmada, tekrarlayan implantasyon başarısızlığı (RIF) olan hastalarda CHI3L1, MPV, NLR ve PLR düzeylerini incelemek ve bu değerlerin doğurgan sağlıklı kadınlarla karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu çalışma bir kesitsel çalışma olup tekrarlayan implantasyon başarısızlığı olan 28 infertil kadın çalışmaya alındı. RIF arka arkaya üç siklus IVF veya ICSI tedavisi sonucunda klinik gebelik elde edilememesi olarak tanımlandı. Bölünme aşaması embriyolar için en az dört ve blastokistler için en az iki kaliteli ve uygun gelişim düzeyinde embriyonun verilmesi şartı arandı. Kontrol grubuna spontan gebe kalmış ve abort yapmamış 28 sağlıklı kadın dahil edildi. Hematolojik parametreler otomatik olarak hesaplandı. İnsan serumu kitinaz -3- protein 1 düzeyleri, üreticinin talimatlarına göre bir ticari kolorimetrik kiti (Elabscience Biyoteknoloji Ltd, Pekin) kullanılarak hesaplandı. Yaş ve vücut kitle indeksi için gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı. İnsan kitinaz-3 - protein 1 düzeyleri RIF (59.6 (38,6-421,2 ng / ml)) ve kontrol grubunda (68.5 (20,6-486,4 ng / ml) benzerdi. (p=0.222). MPV, NLR ve PLR açısından anlamlı farklılık bulunamadı. Tekrarlayan implantasyon başarısızlığında CHI3L1, MPV, NLR ve PLR kan düzeyleri ile ilişki saptanmadı.
Anahtar kelimeler: İnsan Kitinaz - 3 - benzeri protein 1 (YKL - 40 / CHI3L1), tekrarlayan implantasyon başarısızlığı, nötrofil lenfosit oranı, trombosit - lenfosit oranı.

Anahtar Kelimeler: İnsan Kitinaz - 3 - benzeri protein 1 (YKL - 40 / CHI3L1), tekrarlayan implantasyon başarısızlığı, nötrofil lenfosit oranı, trombosit - lenfosit oranı.


Yaprak Engin Üstün, Ayse Seval Özgü Erdinç, Nafiye Yılmaz, Salim Erkaya, Ayla Aktulay, Nilüfer Akgün, Canan Demirtaş. Human Chıtınase-3-Lıke Protein: A Pathogenic Role In Recurrent Implantatıon Faılure ( RIF )?. Medeniyet Med J. 2018; 33(2): 100-104

Corresponding Author: Nilüfer Akgün, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ