Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 36 Issue : 1 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Detection of respiratory pathogens in lower respiratory tract infections by multiplex real time PCR in Kocaeli/Istanbul province in 2015-2017 [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2018; 33(3): 188-194 | DOI: 10.5222/MMJ.2018.71235  

Detection of respiratory pathogens in lower respiratory tract infections by multiplex real time PCR in Kocaeli/Istanbul province in 2015-2017

Melda Özdamar, Salih Türkoğlu
Anadolu Medical Center, Clinical Microbiology Laboratory, Kocaeli

Lower respiratory tract infections are very important for public health as an important cause of morbidity and mortality. Data gathered with modern diagnostic tools let us to rapidly understand and control these infections. Discovering the variety and frequency of the microorganisms causing the disease will make us head in a different direction from previous years and practices in diagnosis, treatment and control; 21 viral respiratory pathogens were identified from the 283 nasopharyngeal aspirates with Fast Track FTD Respiratory 21 kit (Fast Track Diagnosis, Luxembourg) in years 2015-2017. All of these patients were followed up with a diagnosis of lower respiratory tract infection. One or more pathogen were discovered in 236 of 283 specimens (83,45%). The most frequent pathogens were Rhinovirus, Adenovirus, Influenza A and B, Respiratory Syncytial Virus A/B, Human metapneumovirus A/B and Parainfluenza 1. Appropriate treatment of the patients were provided from the tests resulting between 16-24 hours. Besides significant contribution to economy, big advancement was made in correct clinical and epidemiological practice, which is more important, owing to both “improvement” in duration of hospitalization and starting an appropriate antimicrobial therapy in time and taking infection control measures in association with identified causative agent. More comprehensive tests giving rapid and correct results, provided with reasonable costs and their being easy-to-use is the next step ahead us. Incorporation of these tests by health insurances and social security institutions should be on the agenda as a complementary step and should facilitate health professionals’ work in improving patients’ health levels.

Keywords: Multiplex real time-PCR, virus, respiratory tract infections, respiratory pathogens


2015-2017 yıllarında Kocaeli/İstanbul illerinde alt solunum yolu enfeksiyonları etkenlerinin multipleks real Time PCR İle belirlenmesi

Melda Özdamar, Salih Türkoğlu
Özel Anadolu Sağlık Merkezi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Kocaeli

Alt solunum yolu enfeksiyonları çok önemli bir hastalık ve ölüm nedeni olarak tıbbın önemli sorunları arasında başta gelmektedirler. Güncel tanı yöntemlerini kullanarak elde edilen veriler bu enfeksiyonları kontrol ve tedavide çok hızlı yol almamıza yol açmaktadırlar. Hastalık etkeni mikroorganizmaların çeşitliliği ve sıklığının doğru bir şekilde ortaya çıkarılması, tanı, tedavi ve kontrolde önceki yıllar ve uygulamalardan farklı bir yöne doğru gidebilmemizi sağlayacaklardır. Hastaların nazofaringeal aspirasyon sıvılarında 2015-2017 yıllarında 283 örnekte 21 viral solunum patojeni, Fast Track FTD Respiratory pathogens 21(Fast Track Diagnosis, Luxembourg) ile araştırılmıştır. Hastaların tamamı alt solunum yolu enfeksiyonu tanısı ile takip edilenlerdir. Toplam 283 örneğin 236 tanesinde bir ya da daha fazla etken ortaya çıkmıştır (%83,45). En sık etkenler, Rhinovirus, Adenovirus, İnfluenza A ve B, Respiratuvar sinsityal virüs A/B, Human metapneumovirus A/B ve Parainfluenza 1 olmuştur. Hastaların doğru ve etkili tedavisi 16-24 saat arasında sonuçlanan testler ile sağlanmıştır. Gerek hastanede yatış sürelerinde “düzelme”, gerekse uygun antimikrobiyal tedavinin zamanında başlaması ve etkenin bilinmesi ile bağlantılı kontrol önlemlerinin alınması sayesinde ciddi ekonomik katkının yanında, daha önemlisi, doğru klinik ve epidemiyolojik uygulama ile ilgili önemli yol alınmıştır. Hızlı ve doğru sonuç veren daha kapsamlı testlerin ortaya çıkması, uygun maliyetle sağlanması ve basitçe kullanılabilir olması bir sonraki aşama olarak karşımızda durmaktadır. Sağlık sigortaları ve sosyal güvenlik kurumlarının bu testleri kapsamlarına almaları tamamlayıcı bir aşama olarak gündemde olmalı ve hastaların sağlığını üst düzeye taşımada sağlık profesyonellerinin işini kolaylaştırmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Multipleks real time PCR, virus, solunum yolu enfeksiyonu, solunum patojeni


Melda Özdamar, Salih Türkoğlu. Detection of respiratory pathogens in lower respiratory tract infections by multiplex real time PCR in Kocaeli/Istanbul province in 2015-2017. Medeniyet Med J. 2018; 33(3): 188-194

Corresponding Author: Melda Özdamar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved