Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
How Abdominal Irrigation During Cesarean Delivery Affects Gastrointestinal Functions and Short-term Maternal Morbidities: A Randomized Controlled Study [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2022; 37(3): 264-269 | DOI: 10.4274/MMJ.galenos.2022.72437  

How Abdominal Irrigation During Cesarean Delivery Affects Gastrointestinal Functions and Short-term Maternal Morbidities: A Randomized Controlled Study

Canan SATIR OZEL, Zelal Rojda GUNGORDU, Nisan Helin DONMEZ, Ergul DEMIRCIVI, Oguz Devrim YARDIMCI, Abdulkadir Turgut
Istanbul Goztepe Prof. Dr. Suleyman Yalcin City Hospital, Clinic of Obstetrics and Gynecology, Istanbul, Turkey

Objective: This study aimed to investigate the effectiveness of intraabdominal irrigation with saline on postoperative gastrointestinal functions and short-term complications in patients who underwent cesarean section under general anesthesia.
Methods: This prospective randomized controlled clinical trial was conducted between March 2022 and May 2022 and included 60 patients who underwent elective cesarean. The participants were randomized into two groups: abdominal irrigation (n=30) and control group (n=30). Participants undergo a standard cesarean procedure, and general anesthesia was preferred. The patients were questioned regarding nausea, vomiting, highest pain scores, time of flatus, and stool passage during the postoperative period.
Results: Although no significant differences were found between the two groups (p>0.05), the return of bowel functions, i.e., passage of flatus and stool, occurred in a shorter period in the irrigation group (19.53 and 34.63 versus 16.73 and 33.7). The postoperative visual analog scale (VAS) scores of the two groups were comparable; VAS score of 4-6 was the sole difference when comparing both groups. Although postoperative vomiting was more common in the control group, no significant difference in postoperative vomiting, postoperative nausea, and postoperative antiemetic need was found between the two groups (p>0.05).
Conclusions: The results revealed that intraoperative abdominal irrigation did not affect gastrointestinal functions and short-term maternal morbidity and did not provide additional benefits.

Keywords: Cesarean section, emesis, vomiting, anesthesia, irrigation


Sezeryan Doğum Sırasında Abdominal İrrigasyon Gastrointestinal Fonksiyonları ve Kısa Dönem Maternal Morbiditeyi Nasıl Etkiliyor: Randomize Kontrollü Çalışma

Canan SATIR OZEL, Zelal Rojda GUNGORDU, Nisan Helin DONMEZ, Ergul DEMIRCIVI, Oguz Devrim YARDIMCI, Abdulkadir Turgut
Istanbul Medeniyet Üniversitesi, Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı

Amaç: Bu çalışmada, genel anestezi altında sezaryen uygulanan hastalarda intraabdominal salin ile irrigasyonun postoperatif gastrointestinal fonksiyonlar ve kısa dönem komplikasyonlar üzerindeki etkinliği araştırıldı.
Yöntemler: Bu prospektif randomize klinik çalışmaya Mart 2022 ile Mayıs 2022 arasında elektif sezaryen operasyonu geçiren 60 hasta dahil edildi. Katılımcılar iki gruba ayrıldı; abdominal irrigasyon (n=30) ve kontrol grubu (n=30). Katılımcılara standart sezaryen prosedürü uygulandı ve genel anestezi tercih edildi. Hastalar operasyon sonrasında bulantı, kusma, ağrı skorlaması ve gaz gaita deşarj süresi açısından sorgulandı.
Bulgular: Her iki grup arasında istatistiksel fark bulunmamakla birlikte (p>0,05), irrigasyon yapılan grupta gaz ve gaita çıkışı üzerinden incelenen bağırsak fonksiyonlarının süre olarak daha kısa zamanda geri döndüğü görülmüştür (19,53 ve 34,63’e ile 16,73 ve 33,7). İki grup karşılaştırıldığında, vizüel analog skala (VAS) 4-6 skoru hariç, postoperatif VAS skorları iki grupta benzer sonuçlanmıştır. Postoperatif dönemde kusma şikayeti kontrol hastalarında daha yaygın görülmüş olmakla birlikte; iki grup istatistiksel olarak karşılaştırıldığında postoperatif kusma, bulantı ve antiemetik ihtiyacı açısından anlamlı fark bulunamamıştır (p>0,05).
Sonuçlar: Operasyon sırasında batın yıkamanın gastrointestinal fonksiyonları ve kısa dönem maternal morbidite üzerine etkisi olmadığını ve ek fayda sağlamadığını tespit ettik.

Anahtar Kelimeler: Sezaryen, bulantı, kusma, anestezi, irrigasyon


Canan SATIR OZEL, Zelal Rojda GUNGORDU, Nisan Helin DONMEZ, Ergul DEMIRCIVI, Oguz Devrim YARDIMCI, Abdulkadir Turgut. How Abdominal Irrigation During Cesarean Delivery Affects Gastrointestinal Functions and Short-term Maternal Morbidities: A Randomized Controlled Study. Medeniyet Med J. 2022; 37(3): 264-269

Corresponding Author: Zelal Rojda GUNGORDU, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved