Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 2 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Risk factors and management of neonatal polycythemia [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2007; 22(4): 143-146

Risk factors and management of neonatal polycythemia

Özgül Salihoğlu, Güner Karatekin, Derya Kalyoncu, Sinan Uslu, Ali Bülbül, Asiye Nuhoğlu
Pediatric Education and Research Hospital, Neonatal Clinic, Istanbul

Polycythemia, defined as an increase in red cell mass, is an important hematologic problem as ensuring microtrombus and hypoxia at target organs and so may contribute to morbidity in neonate. The study was aimed to evaluate the incidance, magnitude of perinatal risk factors and menagment of polycythemia in newborns. This study includes charts of 54 polycythemic newborns (Htc>65 %) of total of 2755 babies born in our hospital in 2004. PET with normal saline was performed in all symptomatic cases or asymptomatic but central hematocrit values? 70 % polycythemic newborns, in total 18
(31 %) newborn.
There were no statistical difference between the groups (PET performed versus not performed) according to their gestational weeks, birth weights, lenghts and head circumferences, routes of delivery, 1’ and 5’ APGAR scoring, and mothers’ age, diseases, education and occupation status (p>0.05). Antenatal care incedence were 27.8 % and 58.3 % in PET performed and not performed group, respectively (p>0.05). Clinical
findings (poor sucking, feeding difficulty, plethora etc.) and metabolic derrangements (hypoglycemia, hypocalcemia etc.) were statisticaly higher in PET performed group
(p<0.05). The small for gestational age newborbns, term neonates with fetal malnutrition and neonates of mothers who smoked were signaficantly higher in PET performed group
than PET not performed polycythemic newborns (p<0.05). Knowledge of the etiology, pathophysiology, and clinical signs and symptoms may contribute to the early identification and treatment of infants with polycythemia

Keywords: Polycythemia, newborn, risk factors


Yenidoğanda polisitemi risk faktörleri ve yaklaşım

Özgül Salihoğlu, Güner Karatekin, Derya Kalyoncu, Sinan Uslu, Ali Bülbül, Asiye Nuhoğlu
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İstanbul

Eritrosit kitlesinde anormal artış olarak tanımlanan polisitemi, hedef organlarda mikrotrombüs ve hipoksiye zemin hazırlayarak, yenidoğanda ciddi morbiditeye neden olabilen, önemli bir hematolojik sorundur. Çalışmamızda, yenidoğanların polisitemi sıklığını, risk faktörlerini ve klinik yaklaşımımızı saptamayı amaçladık. Hastanemizde 2004 yılında doğan 2755 bebekten santral venöz hematokrit değeri % 65 ve üzerinde olan, bu nedenle polisitemi tanısı alan bebeklerin dosyaları incelendi. Polisitemi sıklığımız % 1.96 (54/2755) olarak belirlendi. Klinik bulgusu olan ve asemptomatik olup santral venöz hematokrit değeri 70 ve üzerinde olan 18 (% 31) bebeğe % 09 NaCl ile Kısmi Kan Değişimi (KKD) yapıldı.
Kısmi kan değişimi yapılan ve yapılmayan polisitemik yenidoğanlar arasında gebelik haftası, doğum ağırlığı, boy ve baş çevresi, cinsiyet, doğum şekli, 1 ve 5’inci dakika APGAR skoru, anne yaşı, annede hastalık öyküsü, ilaç öyküsü, eğitim ve mesleki durum arasında istatiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0.05). KKD yapılan olguların % 27.8’sinde, yapılmayanların % 58.3’ünde uygun antenatal bakım vardı (p>0.05). Klinik bulgu (emmeme, beslenme güçlüğü, pletore) gösteren ve metabolik sorun (hipoglisemi, hiperbilirübinemi) yaşayan bebeklerde KKD sıklığı anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.05). Kısmi kan değişimi yapılan yenidoğanlarda, gebelik haftasına göre düşük doğum ağırlıklı bebeklerin, fetal malnutrisyonlu term yenidoğanların ve gebelikte sigara içen anne bebeklerin sıklığı yapılmayanlara göre anlamlı derecede yüksekti (p<0.05). Polisitemik olguların çoğunluğunda, KKD yapılan olguların ise üçte birinde klinik bulgu olmaması, riskli yenidoğanlara polisitemi açısından rutin tarama yapılmasının önemini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Polisitemi, yenidoğan, risk faktörleri


Özgül Salihoğlu, Güner Karatekin, Derya Kalyoncu, Sinan Uslu, Ali Bülbül, Asiye Nuhoğlu. Risk factors and management of neonatal polycythemia. Medeniyet Med J. 2007; 22(4): 143-146

Corresponding Author: Özgül Salihoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ