Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 2 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Knowledge level, attitude and behaviours about down sydrome screening among Turkish pregnant women [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2016; 31(2): 98-104 | DOI: 10.5222/MMJ.2016.1001  

Knowledge level, attitude and behaviours about down sydrome screening among Turkish pregnant women

Doğa Fatma Öcal1, Esengül türkılmaz2, Yasemin Çekmez5, İsmail Burak Gültekin1, Münire Funda Akdulum3, Mehmet Fırat Mutlu4, Aydan Biri4
1Dr. Sami Ulus Medical And Research Hospital, Department Of Obstetrics And Gynecology, Ankara, Turkey
2Atatürk Medical And Research Hospital, Department Of Obstetrics And Gynecology, Ankara, Turkey
3Gazi University, Faculty Of Medicine, Department Of Obstetrics And Gynecology, Ankara, Turkey
4Koru Hospital, Department Of Obstetrics And Gynecology, Ankara, Turkey
5Ümraniye Medical And Research Hospital, Department of Obstetrics And Gynecology, İstanbul, Turkey

Purpose of this study was to investigate the level of background knowledge about Down syndrome screening tests among women in Turkey, their ability to interpret the test results, and their attitudes in deciding how to proceed based on the results.
This study was performed by sending 600 questionnaires to 18 health centers throughout Turkey. The questionnaires were given to pregnant women by the practitioner following their pregnancy (including doctors and midwives).
The average correct answer rate of patients was found to be 1.3 out of every 6 questions (21.6%) [from the questions screening womens knowledge level (tablo 2)].
In conclusion most women in Turkey have heard about the screening tests for Down Syndrome, however they lack sufficient knowledge about the test content and the interpretation of the results.

Keywords: down syndrome, screening, knowledge level, patient


Türk kadınlarının down sendromu taraması hakkında bilgi düzeyi, tutum ve davranışları

Doğa Fatma Öcal1, Esengül türkılmaz2, Yasemin Çekmez5, İsmail Burak Gültekin1, Münire Funda Akdulum3, Mehmet Fırat Mutlu4, Aydan Biri4
1Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Eah, Kadın Hastalıkları Ve Doğum, Ankara Türkiye
2Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum, Ankara, Türkiye
3Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum, Ankara, Türkiye
4Koru Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum, Ankara, Türkiye
5Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, İstanbul, Türkiye

Bu çalışmanın amacı Türk kadınlarının down sendromu tarama testleri hakkındaki bilgi düzeyini, test sonuçlarını değelendirebilme becerilerini ve sonuçlar karşısındaki tutumlarını değerlendirmektir. Bu amaçla Türkiye genelinde 18 merkeze 600 anket gönderildi. Anketler gebe kadınlara gebelik takibini yapan kişiler tarafından uygulandı. Çalışma sonuçlarına gore hastaların ortalama doğru cevaplama oranı %21.6 bulundu [hasta bilgi düzeyini ölçen 6 soruda 1.3 (tablo 2)]. Sonuç olarak Türkiye’deki gebe kadınların çoğu down sendromu tarama testlerini duymuş olsa da test içeriği ve test sonuçlarını yorumlama hakkında yeterli bilgiye sahip değillerdir.

Anahtar Kelimeler: down sendromu, bilgi düzeyi, hasta, tarama


Doğa Fatma Öcal, Esengül türkılmaz, Yasemin Çekmez, İsmail Burak Gültekin, Münire Funda Akdulum, Mehmet Fırat Mutlu, Aydan Biri. Knowledge level, attitude and behaviours about down sydrome screening among Turkish pregnant women. Medeniyet Med J. 2016; 31(2): 98-104

Corresponding Author: Doğa Fatma Öcal, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ