Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 1 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Wound Healing Activity of <i>Arum Maculatum</i> [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2023; 38(1): 8-15 | DOI: 10.4274/MMJ.galenos.2022.73368  

Wound Healing Activity of Arum Maculatum

Ayse ARZU SAKUL1, Mehmet Evren OKUR2, Sule AYLA3, Benay DAYLAN4, Ayse Esra KARADAG5, Sebnem BATUR6, Ekrem Musa OZDEMIR7, Ebrar ALTINALAN1, Mehmet Yalcin GUNAL8
1Istanbul Medipol University Faculty of Medicine, Department of Medical Pharmacology; Research Institute for Health Sciences and Technologies (SABITA), Istanbul, Turkey
2University of Health Sciences Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacology, Istanbul, Turkey
3Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Department of Histology and Embryology, Istanbul, Turkey
4Istanbul Medipol University Faculty of Medicine, Department of Histology and Embryology, Istanbul, Turkey
5Istanbul Medipol University Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacognosy, Istanbul, Turkey
6Istanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Department of Pathology, Istanbul, Turkey
7Istanbul Medipol University, Research Institute for Health Sciences and Technologies (SABITA); Medical Research Center (MEDITAM), Istanbul, Turkey
8Alanya Alaaddin Keykubat University Faculty of Medicine, Department of Physiology, Antalya, Turkey

Objective: In this study, the antioxidant properties of Arum maculatum plant were evaluated. This study reported for the first time the wound healing activity of the methanol extract of A. maculatum fruits. This study aimed to assess and determine the possible pharmacological activities of A. maculatum and evaluate its potential to act as a wound care plant.
Methods: The antioxidant and antimicrobial activities of A. maculatum were investigated using excisional in vivo and in vitro wound healing mouse models. A total of 32 Balb-c mice were used, which were equally, divided into four groups: saline control group, control group, A. maculatum group, and Centella asiatica extract group. Treatment applications were performed topically once per day. Wound area narrowing, wound healing percentage, and epithelialization time were analyzed.
Results: A. maculatum application supported the healing process in in vivo and in vitro wound models. A. maculatum contributed to the healing process by promoting granulation tissue formation, epidermal regeneration, and angiogenesis.
Conclusions: Wound healing is a complex and well-organized process that requires communication between cells. The antioxidant and antimicrobial activities of A. maculatum extract have been determined by current studies. A. maculatum extract may provide significant benefits in promoting the wound healing process.

Keywords: A. maculatum, wound healing, mice, antioxidant, extract


Arum Macalatum Bitkisinin Yara İyileştirici Aktivitesi

Ayse ARZU SAKUL1, Mehmet Evren OKUR2, Sule AYLA3, Benay DAYLAN4, Ayse Esra KARADAG5, Sebnem BATUR6, Ekrem Musa OZDEMIR7, Ebrar ALTINALAN1, Mehmet Yalcin GUNAL8
1İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Sağlık Bilim ve Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (SABITA),
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
4İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
5İstanbul Medipol Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı
6İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı
7İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilim ve Teknolojileri Araştırma Merkezi (SABITA), Tıbbi Araştırma Merkezi (MEDİTAM)
8Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı

Amaç: Bu araştırmada antioksidan özelliklerini değerlendirmek için Arum maculatum bitkisi seçilmiştir. Bildiğimiz kadarıyla A. maculatum meyvelerinin metanol özünün yara iyileştirici aktivitesi ilk kez bu çalışmada rapor edilmiştir. Bu çalışma, A. maculatum’un olası farmakolojik aktivitelerini belirlemek, değerlendirmek ve bir yara tedavi edici bitki olarak etki gösterme potansiyelini değerlendirmek içindi.
Yöntemler: A. maculatum’un antioksidan ve antimikrobiyal aktiviteleri, farelerde eksizyonel in vivo ve in vitro yara iyileşme modelleri kulanılarak araştırılmıştır. Toplamda 32 Balb-c fare kullanılmış olup salin kontrol grubu, kontrol grubu, A. maculatum uygulanan grup ve Centella asiatica özütü uygulanan grup olmak üzere 4 gruba ayrılmıştır. Tedavi uygulamaları günde bir kez topikal olarak gerçekleştirilmiştir. Skar alanı hacminde gerçekleşen değişim, yara iyileşme yüzdesi ve epitelizasyon süresi analiz edilmiştir.
Bulgular: A. maculatum uygulaması in vivo ve in vitro yara modelinde iyileşme sürecini desteklemiştir. A. maculatum, granülasyon dokusunu artırarak iyileşme sürecine katkıda bulunmuş, epidermal rejenerasyonu ve anjiyogenezi artırmıştır.
Sonuçlar: Yara iyileşmesi, hücreler arası iletişimi gerektiren karmaşık ve iyi organize edilmiş bir süreçtir. Mevcut çalışmalar doğrultusunda antioksidan ve antimikrobiyal aktivitesi belirlenmiş olan A. maculatum özü, yara iyileşme sürecinin desteklenmesinde önemli bir fayda sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: A. maculatum, yara iyileşmesi, fareler, antioksidan, ekstrakt


Ayse ARZU SAKUL, Mehmet Evren OKUR, Sule AYLA, Benay DAYLAN, Ayse Esra KARADAG, Sebnem BATUR, Ekrem Musa OZDEMIR, Ebrar ALTINALAN, Mehmet Yalcin GUNAL. Wound Healing Activity of Arum Maculatum. Medeniyet Med J. 2023; 38(1): 8-15

Corresponding Author: Ayse ARZU SAKUL, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ