Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 36 Issue : 2 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Mortality in chest diseases department in the last 3 years [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2005; 20(1): 28-31

Mortality in chest diseases department in the last 3 years

Canan Eren Dağlı, A. Çetin Tanrıkulu, Gökhan Kırbaş
Dicle University Medical Faculty, Department of Chest Diseases, Diyarbakir

We retrospectively evaluated the death cases of our clinics between January 2001 and January 2004 to determine the rate and causes of mortality. Demographic characteristics and causes of death were obtained from the patients’s files and death report paper retrospectively. The documentation of the accuracy of death cause and the order of basic,intermediate and final causes of death as proposed by WHO were also checked.
In the last 3 years,150 (% 5.7) of total 2629 patients died in our clinics.Of cases, 104 (% 69) were men and 46 (% 31) were women, the mean age was 60.4±15.3 (15-86 years).
The mortality rate was highest in 2002 (% 7.6), (% 3.9 in 2001, % 7.6 in 2002 and % 5.7 in 2003). The cause of death was accurately documented in 99 (% 66) cases but classification of basic,intermediate and final causes of death were not documented.As classified according to basic and final causes of death,the basic causes of death were chronic cor pulmonale (% 31), lung cancer (% 19) and COPD (% 14); the final causes of death were chronic cor pulmonale (% 23), lung cancer (% 16) and respiratory failure (% 11). All the patients who had final death cause report as cardiopulmonary arrest
had different basic death cause.
As a conclusion, we think that the knowledge of rates and causes of mortality and the documentation of basic,intermediate and final causes of death proposed by WHO are necessary and useful for the epidemiological studies and mortality data.

Keywords: Chest diseases, mortality, cause of death


Bir göğüs hastalıkları kliniğinde son 3 yılda mortalite

Canan Eren Dağlı, A. Çetin Tanrıkulu, Gökhan Kırbaş
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır

Kliniğimizde yatan hastalar arasında mortalite sıklığını ve nedenlerini araştırmak amacıyla Ocak 2001-Ocak 2004 tarihleri arasında ölen hastalar retrospektif olarak incelendi. Demografik bilgiler ve ölüm nedenleri hasta dosyaları ve vefat kağıtlarından retrospektif olarak tarandı. Ölüm nedeninin doğru yazılıp yazılmadığı ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından önerilen temel, ara ve son ölüm nedeni şeklindeki sınıflamaya uyulup uyulmadığı da kontrol edildi.
Kliniğimizde son 3 yıl içinde toplam 2629 hasta yatırıldığı, bunların 150’sinin (% 5.7) ölümle sonuçlandığı saptandı. Olguların 104’ü (% 69) erkek, 46’sı kadın (% 31), ortalama yaş 60.4±15.3 (15-86) idi. Mortalite oranı en yüksek 2002 yılında (% 7.6) saptandı (2001’de % 3.9, 2002’de % 7.6 ve 2003’de % 5.7). Ölüm nedeni 99 (% 66) hastada doğru yazılmıştı. Ancak hiçbirinde temel, ara ve son ölüm nedeni şeklinde bir sınıflamaya rastlanmadı. Hastaların ölüm nedenleri temel ve son ölüm nedeni olarak sınıflandırıldığında, temel ölüm nedeni olarak sırasıyla kronik kor pulmonale (% 31), akciğer kanseri (% 19) ve kronik obstrüktüf akciğer hastalığı (% 14) en sık görülürken; son ölüm nedeni olarak ise sırasıyla kronik kor pulmonale (% 23), akciğer kanseri (% 16) ve solunum yetersizliği (% 11) saptandı. Kardiyopulmoner arrest olarak son ölüm nedeni belirtilen hastaların tamamında temel ölüm nedeni farklıydı.
Sonuç olarak, mortalite oranı ve nedenlerinin bilinmesinin ve ölüm nedeni belirtilirken DSÖ tarafından önerilen temel, ara ve son ölüm nedeni şeklindeki yaklaşımın epidemiolojik çalışmalar ve mortalite verileri açısından gerekli ve faydalı olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Gö¤üs hastalıkları, mortalite, ölüm nedenleri


Canan Eren Dağlı, A. Çetin Tanrıkulu, Gökhan Kırbaş. Mortality in chest diseases department in the last 3 years. Medeniyet Med J. 2005; 20(1): 28-31

Corresponding Author: Canan Eren Dağlı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved