Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 1 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
The incidance of metabolic in patients with operation for gallbladder [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2010; 25(4): 158-163 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2010.158  

The incidance of metabolic in patients with operation for gallbladder

Muhammet Kasım Arık1, Nesrin Türk2, Ali Süner3
1Çanakkale 18 Mart University School of Medicine, Department of General Surgery, Canakkale
2Çanakkale 18 Mart University School of Medicine, Nurse, Canakkale
3Full-med Private Hospital Internal Medicine, Gaziantep

We have searched metabolic syndrome (MS) incidance and mortality rate in 50 patients who operated for gallbladder at between August- November 2009. The prevelance of metabolic syndrome was % 9 and % 90 of them were obesity. The overall prevalence rate of comorbidity was %42 and %20 were hypertension, mean age was 45,40±1,4.
There was a positive correlation between glucose intolerance and BMI and between waistb assesment and BMI (p<0,05).
Most persons with metabolic syndrome have abdominal obesity and obesity is an essential diagnostic component of the metabolic syndrome. Metabolic syndrome is associated with abdominal obesity, diabetes mellitus, hypertension and dislipidemia such as hypertrigliseridemia and low HDL level. The prevence of the disease having high morbidity and mortality increases in the world.

Keywords: Metabolic syndrome, gallbladder, obesity


Safra kesesi ameliyatı olan hastalarda metabolik sendrom görülme sıklığı

Muhammet Kasım Arık1, Nesrin Türk2, Ali Süner3
1Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çanakkale
2Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yüksek Hemşire, Çanakkale
3Tam-med Özel Hastanesi İç Hastalıkları, Gaziantep

Bu çalışma Ağustos-Kasım 2009 tarihleri arasında Cerrahi kliniğinde safra kesesi ameliyatı yapılan 50 hastanın metabolik sendrom görülme sıklığı ve mortalite oranlarını araştırdık. Hastaların % 9'unda metabolik sendrom (MS) görülürken, MS olan hastalarımızın BKI'ye (Beden Kitle Indeksi) göre değerlendirilmesi yapıldığında % 90'ı obez, hastaların % 42'sinde ek hastalık mevcut olup, % 20'si hipertansif olduğu ve yaş ortalaması 45,40±1,4 olarak belirlenmiştir. Glukoz intoleransı, bel çevresi ve BKI'leri arasında anlamlı bir ilişki mevcuttu (p<0,05).
Metabolik sendrom; obezitenin eşlik ettiği ve tanı kriteri olarak sayıldığı önemli bir hastalıktır. Metabolik sendromlu kişilerde abdominal obezite, diyabet ve hipertansiyon sıklıkla bulunur ve laboratuar testlerinde hipertrigliseridemi, düşük HDL ile karekterize dislipidemi gözlenir morbidite ve mortalitenin artışına neden olan bu hastalığın dünyada görülme sıklığı hızlı bir şekilde artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Metabolik sendrom, safra kesesi, obezite


Muhammet Kasım Arık, Nesrin Türk, Ali Süner. The incidance of metabolic in patients with operation for gallbladder. Medeniyet Med J. 2010; 25(4): 158-163

Corresponding Author: Muhammet Kasım Arık, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ