Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Rapid treatment with electroconvulsive therapy in a patient with mental retardation who developed neuroleptic malignant syndrome [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2012; 27(4): 185-187 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2012.185  

Rapid treatment with electroconvulsive therapy in a patient with mental retardation who developed neuroleptic malignant syndrome

Hüseyin Bayazıt, İ. Fatih Karababa, Emine Poyraz
Harran University School of Medicine Department of Psychiatry, Şanlıurfa

Neuroleptic malignant syndrome (NMS) is a life-threatening idiosyncratic adverse reaction which occurs after use of antipsychotic drugs that block dopamine. Patients with mental retardation are at high risk for the development of NMS especially at high dose, first time, and intramuscular usage of neuroleptic medication. In this case report, the clinical course and positive response to ECT of a male patient with mental retardation who developed NMS, after implementation of the fluphenazine decanoate was examined.

Keywords: Neuroleptic malignant syndrome, electroconvulsive therapies, mental retardation, antipsychotic, fluphenazine


Nöroleptik malign sendrom gelişen mental retarde bir hastanın elektrokonvülsif tedavi ile hızlı sağaltımı

Hüseyin Bayazıt, İ. Fatih Karababa, Emine Poyraz
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Şanlıurfa

Nöroleptik malign sendrom (NMS) hayati tehlike oluşturan idiyosinkratik, istenmeyen bir etki olup, dopamin blokajı yapan antipsikotik ilaç kullanımı sonrası ortaya çıkmaktadır. Yüksek doz, ilk kez ve özellikle kas içi nöroleptik kullanan mental retardasyonlu hastalar NMS gelişimi için daha yüksek risk altındadır. Bu olgu sunumunda mental retardasyonu olan bir erkek hastada, flufenazin dekanoat uygulanması sonrası gelişen NMS, klinik seyri ve elektrokonvulsif tedavi (EKT) olumlu yanıtı incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Nöroleptik malign sendrom, elektrokonvulsif tedavi, mental retardasyon, antipsikotik, flufenazin


Hüseyin Bayazıt, İ. Fatih Karababa, Emine Poyraz. Rapid treatment with electroconvulsive therapy in a patient with mental retardation who developed neuroleptic malignant syndrome. Medeniyet Med J. 2012; 27(4): 185-187

Corresponding Author: Hüseyin Bayazıt, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved