Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 4 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
Is human plasental lactogen a good marker with free estradiol for determining the fetal well being [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2010; 25(3): 104-110 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2010.104  

Is human plasental lactogen a good marker with free estradiol for determining the fetal well being

Taner Toprak, İsmail Evren, Erbil Çakar, Necdet Süer
Goztepe Hospital of Obstetrics and Gynecology, Istanbul

INTRODUCTION: The aim of this study is the impact of human plasental lactogen and to determine the fetal well being with free estriol in 40 weeks gestation pregnancies.
METHODS: A total of 40 pregnant women with a gestational age of 40 weeks applied to Göztepe Training Hospital Obstetrics and Gynecology clinic were enrolled in this study. 40 pregnant women were divided into two equal groups as high risk and no risk. All pregnant women were followed from the first day to the end of labor and obstetric ultrasonography, NST, CST were performed. Serum free estriol and HPL levels, the duration they are followed up, amniotic fluid indexes, the way of parturation, if the fetus painted with meconium or not and the apgar scores were all noted.
RESULTS: The decline at the levels of free estriol is a good prognostic factor to determine the fetal well being and is correlated with the other prognostic markers as NST, CST and USG. From another view determining levels of free estriol is not as practical as the other prognostic markers because sequential and biochemical analyses are required.
When serum HPL levels were compared, there is no statistical differance with high risk or no risk groups. At pregnant women without any maternal patology, there is not any expressive role of HPL for determining the fetal well being.
DISCUSSION AND CONCLUSION: For determining the fetal prognose USG, NST, CST and serum free estriol levels are correlated with each other and none of them is superior to another and HPL is not a prognostic marker to determine the fetal well being.

Keywords: Human Placental Lactojen, Estradiol


Human plasental laktojen, serbest östradiol ile birlikte fetal iyiliğin belirlenmesinde bir belirteç olabilir mi?

Taner Toprak, İsmail Evren, Erbil Çakar, Necdet Süer
Göztepe Eğitim Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, miadına ulaşmış (40 hafta) gebelerin takibinde human plasental laktojenin önemi ve serbest östriol ile birlikte fetusun iyilik halini belirlemek için değerlendirilmeleridir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Göztepe Eğitim Hastanesi Kadın Hastalık-ları ve Doğum Kliniği, Gebe polikliniğine kontrol ve takip amaçlı başvuran 40 miadındaki gebe çalışmaya alındı. 40 gebe riskli ve risksiz olarak 20 şerli iki gruba ayrıldı. Bütün gebeler takibe alındıkları ilk günden doğumlarına kadar USG, NST, CST, Free östriol ve HPL plazma değerleri ile takip süreleri amniotik indeksleri HPL, free östriol ve NST sonuçları, doğum şekli, mekonyumlu olup olmadıkları, apgar skorları kaydedildi
BULGULAR: Free östriol değerlerindeki düşme fetal prognozu belirlemede anlamlı bulunmuş olup bu diğer prognoz belirleyicileri NST, CST, USG ile koreledir. Bu açıdan değerlendirildiğinde ardışık alınması gereken ve biokimyasal işlemleri gerektirmesi nedeni ile free östriolun diğer prognoz belirleyicileri kadar pratik olmadığı düşünülmüştür.
HPL değerleri riskli ve risksiz gruplar arasında karşılaştırıldığında istatiksel fark bulunmamıştır. Maternal patolojisi olmayan gebelerde fetal prognozu belirlemede HPL’nin anlamlı rolü yoktur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Gebelikte fetal prognozu değerlendirmekte USG, NST, CST ve free östriol değerleri korele ve aralarında anlamlı bir fark bulunmadı. Buna göre HPL’nin fetal prognozu belirlemede etkin bir parametre olarak kullanılamayacağı vurgulandı.

Anahtar Kelimeler: Human plasental laktojen, östrojen


Taner Toprak, İsmail Evren, Erbil Çakar, Necdet Süer. Is human plasental lactogen a good marker with free estradiol for determining the fetal well being. Medeniyet Med J. 2010; 25(3): 104-110

Corresponding Author: Taner Toprak, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ