Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Acute Mesenteric Ischemia [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2004; 19(1): 19-21

Acute Mesenteric Ischemia

Yıldırım Gülhan1, Tolga Balkan1, Özgür Ekinci1, Fuat İpek1, Hakan Bozkurtoğlu2, Fikret Aksoy1
1SSK Göztepe Training and Research Hospital, 1st Surgery Clinic, Istanbul
2SSK Göztepe Training and Research Hospital, 4st Surgery Clinic, Istanbul

The aim of the study is to mention the factors affecting mortality in cases with acute mesenteric ischemia.
24 acute mesenteric ischemia cases operated by 1st and 4th surgical clinics of SSK Göztepe Education Hospital between1996-2001 were examined retrospectively by means of age, gender, concomitant diseases, symptoms, clinical findings, operation performed and mortality.
18 (% 75) of the cases were male and 6 (% 25) were female. Mean age was 61. 22 (% 91.7) cases suffered from abdominal pain, 18 (% 75) from nausea and vomiting, 10 (% 41.7) from unability to defecate, 6 (% 25) from blood in stool. As concomitant
diseases 10 (% 41.6) cases had hypertension, 6 (% 25) ischaemic heart disease, 4 (% 16.7) atrial fibrillation, 4 (% 16.7) congestive heart failure. There was leucocytosis over 11.000 mm3 in 18 cases. Resection+anastomosis was performed to 18 (% 75) cases. 3 cases were reoperated for a second look at 24th hour and resection borders were extended. 6 (% 29) cases undergone only exploratris laparotomy. Mortality was determined as 66.6 %.
Patients evaluated in cases of emergency should undergo angiographic, doppler ultrasonographic and diagnostic laparoscopic examination by considering concomitant diseases if diagnosis of mesenteric ischemia can not be excluded. Our hospitals should have experienced personnel and equipment on this issue.

Keywords: Mesenteric ischemia, morbidity, mortality


Akut Mezenter İskemi

Yıldırım Gülhan1, Tolga Balkan1, Özgür Ekinci1, Fuat İpek1, Hakan Bozkurtoğlu2, Fikret Aksoy1
1SSK Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Cerrahi Kliniği, İstanbul
2SSK Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 4. Cerrahi Kliniği, İstanbul

Akut mezenter iskemi olgularında mortaliteyi etkileyen faktörleri vurgulamak amacıyla,1996-2001 yılları arası SSK Göztepe Eğitim Hastanesi 1 ve 4. cerrahi kliniklerince opere edilen 24 akut mezenter iskemi olgusu yaş, cins, yandaş hastalıklar, şikayet, klinik bulgular, yapılan ameliyat ve mortalite açısından retrospektif olarak incelendi.
Olguların 18’i (% 75) erkek, 6’sı (% 25) kadın olup ortalama yaş 61 idi. 22 (% 91.7) olguda karın ağrısı, 18 (% 75) olguda bulantı ve kusma, 10 (% 41.7) olguda gaz-gaita çıkaramama, 6 (% 25) olguda kanlı dışkılama şikayeti mevcuttu. Yandaş hastalık olarak 10 (% 41.6) olgu hipertansif, 6 (% 25) olgu iskemik kalp hastası, 4 (% 16.7) olgu atrial fibrilasyonlu, 4 (% 16.7) olguda konjestif kalp yetersizlikli idi. 18 olguda 11.000 mm3’ün üzerinde lökositoz mevcuttu. 18 (% 75) olguya rezeksiyon+anastomoz uygulandı. 3 olgu second look amacı ile 24. saatte reopere edildi ve rezeksiyon sınırları genişletildi. 6 (% 29) olguya sadece eksploratris laparatomi yapıldı. Mortalite % 66.6 olarak tespit edildi.
Acil şartlarda değerlendirilen hastalarda, yandaş hastalıklar da göz önünde bulundurularak, mezenter iskemi tanısı ekarte edilemiyorsa angiyografi, Doppler US veya tanısal laparoskopi yapılmalı, hastanelerimiz bu konularda deneyimli personel ve cihaza sahip olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Mezenter iskemi, morbidite, mortalite


Yıldırım Gülhan, Tolga Balkan, Özgür Ekinci, Fuat İpek, Hakan Bozkurtoğlu, Fikret Aksoy. Acute Mesenteric Ischemia. Medeniyet Med J. 2004; 19(1): 19-21

Corresponding Author: Yıldırım Gülhan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved