Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 4 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
Cholestatic hepatitis due to Ebstein-Barr virus infection: A case report [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2012; 27(3): 131-134 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2012.131  

Cholestatic hepatitis due to Ebstein-Barr virus infection: A case report

Havva Tünay1, Pervin Özkan Kurtgöz2, Erhan Bozkurt2, Kasım Demir2, Gülşah Aşık3, Gürsel Acartürk2, Tuna Demirdal1
1Kocatepe University Faculty of Medicine, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Afyon
2Kocatepe University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Gastroenterology, Afyon
3Kocatepe University Faculty of Medicine, Department of Microbiology, Afyon

Epstein-Barr virus (EBV) causes infectious mononucleosis characterized by fever, sore throat, and lymphadenopathy. Although hepatic involvement is usually mild in 80 to 90 % of the cases with infectious mononucleous, cholestatic liver disease characterized predominantly by elevation of serum alkaline phosphatase and bilirübin is rarely seen. Herein, we report a 31-year-old men with cholestatic hepatitis, presenting with elevated liver function tests, alkaline phosphatase, gamma transpeptidase and bilirubin.

Keywords: Epstein-Barr virus, cholestatic hepatitis


Akut kolestatik hepatit ile seyreden bir Epstein-Barr virus infeksiyonu: Olgu sunumu

Havva Tünay1, Pervin Özkan Kurtgöz2, Erhan Bozkurt2, Kasım Demir2, Gülşah Aşık3, Gürsel Acartürk2, Tuna Demirdal1
1Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Afyon
2Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Gastroenteroloji Anabilim Dalı, Afyon
3Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Afyon

Epstein-Barr virüs (EBV), sıklıkla ateş, boğaz ağrısı, lenfadenopati ve periferik kanda atipik lenfomonositoz ile karakterli infeksiyöz mononükleoz tablosuna neden olmaktadır. EBV enfeksiyonlarında karaciğer tutulumuna bağlı olguların % 80-90’ında serum aminotranferaz değerlerinde genellikle ılımlı yükseklikler görülebilir. Alkalen fosfataz ve bilirübin yükseklikleri ile karakterize kolestatik hepatit ise ender görülen bir durumdur. Bu olgu sunumunda karaciğer fonksiyon testleri, alkalen fosfataz, gama glutamil transpeptidaz ve bilirübin düzeylerinde yükseklik bulunan ve akut kolestatik hepatit etkeni olarak EBV saptanan 31 yaşında bir erkek hasta sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ebstein-Barr virüs, kolestatik hepatit


Havva Tünay, Pervin Özkan Kurtgöz, Erhan Bozkurt, Kasım Demir, Gülşah Aşık, Gürsel Acartürk, Tuna Demirdal. Cholestatic hepatitis due to Ebstein-Barr virus infection: A case report. Medeniyet Med J. 2012; 27(3): 131-134

Corresponding Author: Havva Tünay, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ