Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 4 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
Surgical results of comminuted patellar fractures [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2008; 23(1): 17-21

Surgical results of comminuted patellar fractures

Koray Ünay, Yusuf İyetin, H. Bahadır Gökçen, Can Demirçay, Erol Turhan
Goztepe Training and Research Hospital, Department of Orthopaedics and Orthopaedic Surgery Service, Istanbul

Total or partial patellectomy was recommended in comminuted patellar fractures. Our aim was to discuss the cases that had used tension-band technique in order to use patellectomy.
Eleven comminuted patellar fractures were evaluated. These cases were selected from the cases that had applied to our emergency room. Total numbers of the patellar fractures were 47 between the years 2000-2005. The evaluation was done with range of motion of the knee, radiological arthrosis, Cincinati Knee Scoring System.
All patellar fractures of eleven patients fused. Mean follow-up time was 20 (18-24) moons. Mean score of Cincinati Knee Scoring System was 352 (310-420). All knees had full extension. Mean flexion was 132 (120-140).
Outcomes of the tension-band technique in comminuted patellar fractures are excellent. Partial or total patellectomy rarely use for comminuted patellar fractures.

Keywords: Patella, patellar fracture, tension-band


Parçalı patella kırıkları cerrahi sonuçları

Koray Ünay, Yusuf İyetin, H. Bahadır Gökçen, Can Demirçay, Erol Turhan
SB Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Ortopedi ve Travmatoloji Servisi, İstanbul

Parçalı patella kırıklarına total veya parsiyel patellektomi önerilir. Biz patellektomi yapmadan tansiyon-bant tekniği ile rekonstrükte ettiğimiz olgularımızın sonuçlarını tartışmayı amaçladık.
2000-2005 yıllarında acil servisimize başvuran 47 patella kırığından, parçalı patella kırığı nedeniyle tansiyon-bant tekniği ile ameliyat edilen 11 hastanın sonuçları değerlendirildi. Değerlendirme eklem hareket açıklığı, radyolojik artroz ve Cincinati Diz Skorlama Sistemi kullanılarak yapıldı.
On bir hastanın hepsinde kaynama oldu. Ortalama takip süresi 20 (18-24) aydı. Hastaların ortalama Cincinati Diz Skorlama Sistemi puanı 352 (310-420) idi. Tüm dizlerin ekstansiyonu tam; fleksiyon ortalaması 132 (120-140) idi.
Parçalı patella kırıklarında tansiyon-bant tekniği sonuçları iyidir. Çok ender durumlarda parsiyel veya total patellektomiye ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Patella, patella kırığı, tansiyon-bant


Koray Ünay, Yusuf İyetin, H. Bahadır Gökçen, Can Demirçay, Erol Turhan. Surgical results of comminuted patellar fractures. Medeniyet Med J. 2008; 23(1): 17-21

Corresponding Author: Koray Ünay, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ