Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 4 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
Assessment of the Knowledge and Awareness Levels of Dentists Regarding Prophylaxis for Infective Endocarditis [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2019; 34(1): 39-46 | DOI: 10.5222/MMJ.2019.76736  

Assessment of the Knowledge and Awareness Levels of Dentists Regarding Prophylaxis for Infective Endocarditis

Fatma Yılmaz Karadağ1, Serap Şimşek-Yavuz2, Güle Cınar Aydın3, Elif Tukenmez Tigen4, Fatma Sırmatel5, Aslı Karadeniz6, Özlem Aydın1, Pınar Ergen1, Neziha Yilmaz7, Hatice Çabadak8, Recep Tekin9, Mehtap Aydın10
1Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, İstanbul Medeniyet University, Göztepe Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, İstanbul Faculty of Medicine, Istanbul University, Istanbul, Turkey
3Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Afyonkarahisar State Hospital, Afyonkarahisar, Turkey
4Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Marmara University Pendik Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
5Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Abant Izzet Baysal University School of Medicine, Bolu, Turkey
6Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, School of Medicine, Maltepe University, Istanbul, Turkey
7Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Bozok University School of Medicine, Yozgat, Turkey
8Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Türkiye Yüksek İhtisas Education and Research Hospital, Ankara, Turkey
9Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Dicle University School of Medicine, Diyarbakir, Turkey
10Department Of Infectious Diseases And Clinical Microbiology, Faculty Of Medicine, Baskent University, Istanbul, Turkey

Introduction: Infective endocarditis is a serious heart disease with high mortality and morbidity. Antibiotic prophylaxis is recommended for patients at risk of infective endocarditis before dental procedures. This Turkish online descriptive survey aimed to evaluate the knowledge and awareness levels of dentists and dental students regarding antibiotic prophylaxis for patients at risk of infective endocarditis.
Method: Data on participants’ demographics and responses regarding dental treatments and heart diseases requiring prophylaxis as well as appropriate antibiotic dosage, duration, and administration time were collected between February 1 and June 30, 2016 in Turkey. For each correct answer one point was given. A score of >4 was considered successful.
Findings: In total, 584 dentists and 199 dental students responded to the questionnaire. The rate of administration of antibiotic prophylaxis against infective endocarditis was 92.59%. Overall success rates of dental procedures requiring prophylaxis and knowledge regarding heart diseases were 90.3% and 72.6%, respectively. Knowledge levels regarding the use of antibiotic prophylaxis for heart diseases and antibiotic dosage and duration were greater in women, those with ≤5 years of professional experience, dentists, and those working at dental faculties (p < 0.05). Dentists with ≤5 years of professional experience had greater awareness levels about dental procedures of prophylaxis requirement than those with >5 years of experience (p< 0.001).
Conclusion: Given their poor knowledge of antibiotic prophylaxis against infective endocarditis, dentists should receive in-service training to keep up with current practices.

Keywords: Infective endocarditis, dentist, antibiotic prophylaxis, knowledge


Diş Hekimlerinin İnfektif Endokardit Profilaksisi Hakkında Bilgi ve Farkındalık Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Fatma Yılmaz Karadağ1, Serap Şimşek-Yavuz2, Güle Cınar Aydın3, Elif Tukenmez Tigen4, Fatma Sırmatel5, Aslı Karadeniz6, Özlem Aydın1, Pınar Ergen1, Neziha Yilmaz7, Hatice Çabadak8, Recep Tekin9, Mehtap Aydın10
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Istanbulİ
2İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
3Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği; Afyon
4Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı,İstanbul
5Abant Izzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı,bolu
6Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı,İstanbul
7Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Yozgat
8Türkiye Yüksek Ihtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara
9Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Diyarbakır
10Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

Giriş: İnfektif endokardit (İE), yüksek mortalite ve morbiditeye sahip ciddi bir kalp hastalığıdır. İE riski taşıyan hastalara dental girişim öncesinde antibiyotik profilaksisi önerilmektedir. Online uygulanan tanımlayıcı nitelikteki bu anket çalışmasının amacı İE gelişme riski bulunan hastalara diş hekimlerin ve diş hekimliği öğrencilerinin antibiyotik profilaksisi uygulama konusundaki bilgi ve farkındalık düzeylerini değerlendirmektir.
Yöntem: Profilaksi gerektiren dental girişimler ve kalp hastalıkları, profilakside uygulanan antibiyotiklerin dozu, süresi ve uygulama zamanı ile ilgili sorulara verilen yanıtlar ile birlikte katılımcıların demografik bilgilerini içeren anket verileri 1 Şubat ve 30 Haziran 2016 tarihleri arasında toplanmıştır. Her doğru cevaba bir puan verilmiştir. Dört puan üstü başarılı olarak kabul edilmiştir.
Bulgular: Toplamda 584 diş hekimi ve 199 diş hekimliği öğrencisi ankete katılmıştır. İE profilaksisi uygulama oranı % 92.6’ saptanmıştır. Profilaksi gerektiren dental prosedürler ve kalp hastalıkları ile ilişkili sorularda genel başarı oranı sırasıyla % 90.3 ve % 72.6 bulunmuştur. Kadınların, beş ve beş yıldan daha az deneyimi olan diş hekimlerin ve diş hekimliği fakültelerinde çalışanların profilaksi gerektiren kalp hastalıkları, antibiyotik dozu ve uygulama süresi ile ilgili bilgi düzeyleri daha yüksek saptanmıştır. (p <0.05). Beş ve beş yıldan daha az deneyimli diş hekimlerinin profilaksi gerektiren dental prosedür konusundaki farkındalık düzeyi beş yıldan fazla deneyim sahibi olanlara göre daha fazladır (p<0.001).
Sonuç: Diş hekimlerinin İE profilaksisi uygulama konusunda bilgi düzeylerinin düşük saptanması, diş hekimlerinin güncel gelişmeleri takip etmeleri için hizmet içi eğitimlerin gerekliliği birkez daha ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İnfektif endokardit, diş hekimliği, antibiyotik profilaksisi, bilgi


Fatma Yılmaz Karadağ, Serap Şimşek-Yavuz, Güle Cınar Aydın, Elif Tukenmez Tigen, Fatma Sırmatel, Aslı Karadeniz, Özlem Aydın, Pınar Ergen, Neziha Yilmaz, Hatice Çabadak, Recep Tekin, Mehtap Aydın. Assessment of the Knowledge and Awareness Levels of Dentists Regarding Prophylaxis for Infective Endocarditis. Medeniyet Med J. 2019; 34(1): 39-46

Corresponding Author: Fatma Yılmaz Karadağ, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ