Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 36 Issue : 2 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
The Assessment of the Demographic Characteristics and Allergic Factors in a Group of Children with Asthma Living in and Around ‹stanbul [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2001; 16(4): 205-208

The Assessment of the Demographic Characteristics and Allergic Factors in a Group of Children with Asthma Living in and Around ‹stanbul

Yonca Nuhoğlu1, Çağatay Nuhoğlu2, Sevil Özçay1
1SSK Goztepe Hospital, Pediatrics Allergy Unit, Istanbul
2Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Istanbul

Asthma is disease characterized by recurrent cough, wheeze and dyspnea. In this study the demographic characteristics and etiological factors related with the disease is aimed to be discussed on a group of 636 asthmatic children, retrospectively.

The mean age for the patients was 5.9±3.3 years, the male/ female ratio was 1.5 and the age of disease onset was 2.5±2.5 years. Allergic rhinitis was diagnosed in 63 % of the patients and recurrent sinusitis was diagnosed in 38 % of the patients. Skin prick test was positive at least to one of the most common aeroallergens in 73 % (n=208) of the children. Sensitivity to at least one of the other allergens (animal dander, polens or yeast) was positive in 17 %. Positive reaction to yeast spors was detected in % 4, reaction to animal dander was positive 18 % and reaction to polens was positive in 15
%. No statistically significant difference was detected between atopic and nonatopic asthmatics with respect to having a positive family history of allergy or asthma (p=0.5).

The asthma demographics and the ethiologic factors in children living in this region of Turkey was found to be consistent with literature from other parts of the world.

Keywords: Asthma, children, atopy


İstanbul ve Çevresinde Yaşayan Bir Grup Astımlı Çocukta Hastada Demografik Özelliklerin ve Allerjik Faktörlerin İrdelenmesi

Yonca Nuhoğlu1, Çağatay Nuhoğlu2, Sevil Özçay1
1SSK Göztepe Eğtim Hastanesi Çocuk Kliniği Allerji Ünitesi, İstanbul
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Astım, tekrarlayan öksürük hırıltı ve nefes darlığı semptomları ile seyreden kronik bir havayolu hastalığıdır. Bu bildiride 636 astımlı çocuk hastaya ait demografik özelliklerin ve etyolojik faktörlerin retrospektif olarak irdelenmesini amaçlanmıştır.

Çalışmaya dahil edilen çocukların yaş ortalaması 5.9±3.3 yıl, erkek/kız oranı 1.5, hastalık başlangıç yaşı ortalaması 2.5±2.5 yıldı. Hastalığa % 63 oranında allerjik rinit, % 38 oranında ise rekürran sinüzit eşlik etmekteydi. Atopi araştırması sonucu % 73 (n=208) olguda en az bir aeroallerjene pozitif deri testi yanıtı elde edildi. Bunların içinde % 93 oranında ev tozu allerjisi (n=194) en ön sırada yer almaktaydı. Otuz beş hastada (% 17) ev tozu ile birlikte diğer alerjenlerden (mantar sporları, hayvan epitel ve tüyleri veya polenler) en az biri daha pozitifti. Mantar sporlarına pozitif reaksiyon toplam 7 hastada (% 4), hayvan epitel ve tüylerine reaksiyon 11 hastada (% 5), polenlere pozitif reaksiyon ise 35 hastada (% 15) mevcuttu. Toplam 38 hastada (% 18) birden fazla allerjene pozitif reaksiyon saptandı. Atopik ve nonatopik astımlılarda ailede astım veya allerji mevcudiyeti açısından fark yoktu (p=0.5).

Türkiye’nin bu bölgesinde yaşayan astımlı çocuk hastaların demografik özelliklerinin ve etyolojik faktörlerinin dünyanın diğer bölgelerinden bildirilmiş verilerle uyumlu olduğu gözlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Astım, çocuk, allerji


Yonca Nuhoğlu, Çağatay Nuhoğlu, Sevil Özçay. The Assessment of the Demographic Characteristics and Allergic Factors in a Group of Children with Asthma Living in and Around ‹stanbul. Medeniyet Med J. 2001; 16(4): 205-208

Corresponding Author: Yonca Nuhoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved