Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 4 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
A case of ectopic pregnancy terminated in 3 months after diagnosis; A rare history of cornual pregnancy: A case report [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2012; 27(3): 124-126 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2012.124  

A case of ectopic pregnancy terminated in 3 months after diagnosis; A rare history of cornual pregnancy: A case report

Erhan Karaalp1, Esra Aydın1, Neşe Yücel2, Erdem Başkent1
1Istanbul Civilization University Goztepe Training and Research Hospital, Obstetrics and Gynecology, Istanbul
2Istanbul Civilization University Goztepe Training and Research Hospital, Perinatolog, Istanbul

Cornual (interstitial) ectopic pregnancy is a rare type of ectopic pregnancy, with a high rates of morbidity and mortality, which is frequently hard to be diagnosed and treated. So; we reported a female patient presented to our hospital with persistently higher levels of β-hCG for 3 months. The patient, with the suspicion of cornual ectopic pregnancy, was operated following examination and evaluation 3 months after her first presentation. Perioperative diagnosis verified preoperative diagnosis. A right cornual resection + right salpingo-ovariectomy + left tubal ligation was performed. Thus, relatively early, and accurate initial diagnosis and consequent surgical treatment saved the patient from uterine rupture and maybe death which might occur unexpectedly at any time, and anywhere.

Keywords: Pregnancy, ectopic, pregnancy, tubal, emergency treatment


Tanıdan 3 ay sonra sonuçlandırılabilen bir ektopik gebelik olgusu; ender görülen bir kornual gebelik öyküsü: Olgu sunumu

Erhan Karaalp1, Esra Aydın1, Neşe Yücel2, Erdem Başkent1
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Perinatolog, İstanbul

Kornual (interstisyel) dış gebelik, çoğunlukla klinisyen için tanısı ve tedavisi zor olan, ektopik gebeliğin ender görülen, morbiditesi ve mortalitesi çok daha yüksek olan bir formudur. Biz de, bu doğrultuda, yaklaşık 3 aydır düşmeyen β-hCG değerleri nedeniyle hastanemize defalarca başvuran kadın hastayı yayınladık. Hasta, muayene ve değerlendirme sonrası kornual gebelik şüphesiyle ilk başvurusundan 3 ay sonra operasyona alındı. Perioperatif tanı, preoperatif tanıyı doğruladı. Sağ kornual rezeksiyon + sağ salpingooferektomi + sol tüp bağlanması yapıldı. Böylece; görece erken, doğru ön tanı ve ardından cerrahi tedavi sonrası, hasta herhangi bir yerde ve herhangi bir zamanda beklenmedik bir şekilde gelişebilecek uterin rüptür ve belki de ölümden kurtarılmış oldu.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, ektopik, gebelik, tubal, acil tedavi


Erhan Karaalp, Esra Aydın, Neşe Yücel, Erdem Başkent. A case of ectopic pregnancy terminated in 3 months after diagnosis; A rare history of cornual pregnancy: A case report. Medeniyet Med J. 2012; 27(3): 124-126

Corresponding Author: Erhan Karaalp, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ