Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 1 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Lymphedema After Axillary Surgery [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2002; 17(2): 87-90

Lymphedema After Axillary Surgery

Salih Tosun, Haydar Yalman, Alp Özçelik, Fatih Büyüker, Durmuş A. Eren, Fuat İpekçi
Göztepe SSK Eğitim Hastanesi, III. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Most cases of lymphedema occur as a result of iatrogenic damage following surgical excision or radiotheraphy in the treatment of breast malignancy. The risk of lymphedema
varies depending upon the type of primary tumor and the extent of the resection and radiotherapy. Postoperative wound infection may increase this risk further. The incidence of secondary lymphedema of the upper limb following axillary node dissection depends upon the level of node clearance, but is approximately 2-30 %. In this study, we searched our postoperative lymphedema insidence, reasons and the role of arm exercises in lympedema treatment.

Keywords: Breast cancer, axillary dissection, lymphedema


Aksiller Cerrahi Sonrası Gelişen Lenfödem

Salih Tosun, Haydar Yalman, Alp Özçelik, Fatih Büyüker, Durmuş A. Eren, Fuat İpekçi
Göztepe SSK Eğitim Hastanesi, III. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Meme malignitelerinin tedavisinde görülen lenfödem olgularının pek çoğu cerrahi eksizyon veya radyoterapinin yol açtığı iatrojenik hasar sonucu ortaya çıkar. Lenfödem riski primer tümörün tipine, rezeksiyonun genişliğine ve radyoterapiye göre değişkenlik gösterir. Postoperatif yara infeksiyonu bu riski daha da arttırabilir. Aksiller nod diseksiyonuna sekonder gelişen üst kol ödemi insidansı, nod diseksiyonu seviyesine bağlı olarak % 2-30 arasında görülür. Biz bu çalışmamızda postoperatif gelişen lenfödem sıklığımızı, nedenlerini ve kol egzersizlerinin lenfödem tedavisindeki yerini araştırdık.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, aksiller disseksiyon, lenfödem


Salih Tosun, Haydar Yalman, Alp Özçelik, Fatih Büyüker, Durmuş A. Eren, Fuat İpekçi. Lymphedema After Axillary Surgery. Medeniyet Med J. 2002; 17(2): 87-90

Corresponding Author: Salih Tosun, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ