Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 1 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
The investigation of papaverin's effect on blood flow of arterial grafts during coronary bypass surgery in patients wich used different beta blockers [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2010; 25(4): 152-157 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2010.152  

The investigation of papaverin's effect on blood flow of arterial grafts during coronary bypass surgery in patients wich used different beta blockers

Cüneyt Şelli, Abdussemet Hazar, Mustafa Göz, Mehmet Salih Aydın
Harran University School of Medicine, Department of Cardiovascular Surgery, Sanliurfa

INTRODUCTION: We aimed to compare effects of arterial grafts free blood flow velocity on Coronary artery bypass surgery patients with using systemic different beta blockers with topical papaverin.
METHODS: Coronary bypass surgery applied 22 patients were divided into two groups. Patients were administered nebivolol and metaprolol at least 3 days preoperatively. Routine IMA preparation was used for all patients, but in 9 patients radial artery graft was prepared for multiple coronary by-pass. Bleeding was followed 60 seconds and prepared arterial grafts were monitored. After, this measurment normotermic 10 ml ringer solution of 60mg papaverin topically used on arterial graft. Before the extracorpereal circulation, IMA and radial artery grafts bleeding was followed 60 seconds again. Two measurements with at least 20 minutes intervalves.
RESULTS: Before the papaverin usage IMA and radial artery blood flow velocity no statistically different in nebivolol and metoprolol groups. After the topical papaverin usage IMA and radial artery grafts blood flow velocity increased statistically significant in nebivolol group but only IMA blood flow velocity in metoprolol group. Compared two groups, nebivolol group blood flow velocity increase of IMA and radial artery grafts statistically significant more than metoprolol group after papaverin usage.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our opinion, papaverin usage is more synergistic effect on blood flow velocity of arterial grafts of systemic nebivolol received patients, than metaprolol received patients, during coronary artery bypass surgery in patients who had an ischemic heart disease.

Keywords: Arterial grafts, Nebivolol, Metaprolol, Papaverin


Koroner bypass cerrahisinde farklı beta blokerler kullanan hastalarda papaverinin arteryel greftlerdeki kan akımına etkisinin araştırılması

Cüneyt Şelli, Abdussemet Hazar, Mustafa Göz, Mehmet Salih Aydın
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahi Anabilim Dalı, Şanlıurfa

GİRİŞ ve AMAÇ: Koroner arter bypass cerrahisinde farklı sistemik beta bloker kullanan hastalarda topikal papaverinin arteriyel greftlerde serbest kan akım hızlarına etkisinin karşılaştırılması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Koroner bypass cerrahisi uygulanan 22 hasta 2 gruba ayrıldı Çalışmaya dahil edilen olguların ameliyat öncesi en az 3 gün β-Bloker kullanıyor olmaları esas alındı. Bu hastalara rutin İMA preparasyonu yapılırken birden fazla koroner bypass grefti planlanan hastalardan 9’una radial arter preparasyonu yapıldı. Hazırlanan arteryel greftler serbest olarak 60 saniye kanatılarak ölçüm yapıldı. Bu ölçümden sonra 60 mg papaverin 10 ml normotermik ringer solüsyonu arteryel greftler üzerine topikal olarak uygulandı. İMA ve radial arter greftleri kalp akciğer makinasına girmeden önce 60 saniye serbest olarak tekrar kanatılarak ölçüm yapıldı. İki ölçüm arasında en az 20 dakika süre bırakıldı.
BULGULAR: Nebivolol ile metoprolol grupları arasında, her iki ilacında, papaverin öncesi İMA ve radial arter kan akım hızları üzerine istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı, fakat papaverin verildikten sonra nebivolol grubunda İMA ve radial arter kan akım hızlarının istatistiksel olarak anlamlı derecede arttığı, metaprolol grubunda ise sadece İMA kan akım hızının istatiksel olarak anlamlı arttığı izlendi. Papaverin verildikten sonra iki grup arasındaki ölçümlerin farkına baktığımızda nebivolol grubu metoprolol grubuna göre İMA ve radiyal arterde kan akımını istatiksel olarak anlamlı arttırdığı tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İskemik kalp hastalığı nedeniyle koroner arter bypass cerrahisine alınan hastalarda sistemik nebivolol kullanımının metaprolola göre papaverinle daha fazla sinerjik etki göstererek arteryel greftlerdeki kan akım hızını arttırdığı düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Arteryel Greft, Nebivolol, Metaprolol, Papaverin


Cüneyt Şelli, Abdussemet Hazar, Mustafa Göz, Mehmet Salih Aydın. The investigation of papaverin's effect on blood flow of arterial grafts during coronary bypass surgery in patients wich used different beta blockers. Medeniyet Med J. 2010; 25(4): 152-157

Corresponding Author: Cüneyt Şelli, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ