Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 3 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications 
Hypoglycemia at Emergency Care [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2004; 19(1): 37-39

Hypoglycemia at Emergency Care

Özcan Keskin1, Yaşar Küçükardalı2, Murat Kalemoğlu1
1Gulhane Military Medical Academy Haydarpasa Training Hospital Emergency Room, Istanbul
2Gulhane Military Medical Academy Haydarpasa Training Hospital, Department of Internal Medicine, Istanbul

The aim of the study is to compare demographic, clinical features and precipitating factors of patients who admitted emergency department with hypoglycemic emergencies. The study was based on patients with hypoglycemia admitted to the emergency room of between 2000 and 2002 as a prospectively. In this study hypoglycemia was diagnosed by association with (1) serum glucose level of less than 50 mg/dl, (2) hypoglycemic symptoms consistent with diagnosis and (3) resolution of symptoms following glucose administration. Ages, sex, duration of hypoglycemia, hypoglycemic drug use, comorbit
disease (diabetes mellitus, liver disease, sepsis, intoxication, alcohol abuse, etc.) were recorded for all patients who enrolled in to the study.
Totally 68 patients with hypoglycemia were attended to emergency
room between 2 years. Average ages of hypoglycemic patient were 60.5 year. Forty-seven of them were male and 21 of them were female. Nighty-two patients who were hypoglycemic patient had neuroglycopenic symptoms and 8 % who were with hyperepinephrinemic symptoms. The main cause of hypoglycemia who admitted to our emergency department was to use overdose insulin (68 %) and oral hypoglycemic agents (32 %) of diabetic treatment (89 %). The other causes of hypoglycemia were respectively ethanol intoxication (4 %), cirrhosis (2 %), sepsis (1,4 %), intoxication (1.4 %) and panhypopituitarsym (1.4 %).
Prominent predisposing factor was irregularly antidiabetic drug use of all hypoglycemic patients. So all physicians who work in emergency departments should keep in mind to prescribe antidiabetic drug, the accordance between especially elderly patient and antidiabetic drug use is most important factor of diabetic hypoglycemic complications.

Keywords: Hypoglycemia, emergency care


Acil Servis ve Hipoglisemi

Özcan Keskin1, Yaşar Küçükardalı2, Murat Kalemoğlu1
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Acil Servis, İstanbul
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

Acil servise hipoglisemi ile gelen hastaların klinik semptomlarını ve prespite edici faktörleri saptamak ve demografik özellikleri karşılaştırmak amacıyla planlanan çalışma, 2000 ve 2002 yılları arasında acil servise müracaat eden hastalarda prospektif olarak gerçekleştirildi. Bu çalışmada hastalarda hipoglisemi tanısı; (1) serum glikoz düzeylerinin 50 mg/dl altında olması, (2) hastada eşlik eden hipoglisemi semptomlarının olması, (3) glikoz infüzyonu sonucu semptomların düzelmesine göre konuldu. Çalışmaya dahil edilen hastaların yaş, cins, hipoglisemi süresi, hipoglisemik ilaç kullanımı, diyabet, karaciğer hastalığı, intoksikasyon ve alkol kullanımı gibi eşlik eden hastalıkları kayıt edildi.
Çalışma süresince toplam 68 hasta acil servise müracaat etti. Hastaların 47’si erkek, 21’i kadın hastaydı. Hastaların % 92’sinde nöroglikopenik semptomlar varken, % 8 hasta hiperepinefrinemik semptomlarla acil servise müracaat etti. Acil serviste hipoglisemi hastalarının en sık nedeni (% 89) diyabetik hastalarda aşırı insülin kullanımı (% 68) ve oral antidiyabetik kullanımına (% 32) bağlı ortaya çıkan hipoglisemi idi. Saptanan diğer hipoglisemi nedenileri, sırasıyla etanol intoksikasyomu (% 4), siroz (% 2), sepsis (% 1.4), intoksikasyon (% 1.4) ve panhipopituitarizm (% 1.4) idi.
Tüm hipoglisemik hastalarda önde gelen predispozan faktör düzensiz antidiyabetikc ilaç kullanımı olarak tespit edildi. Bu nedenle, tüm hekimlerin, özelliklede acil servis pratiğinde
çalışanların, antidiyabetik ilaç reçete ederken özellikle de yaşlı hastalarda, hasta-ilaç uyumunun bu tip komplikasyonlardan korunmak için en önemli faktör olduğunu akılda tutmaları gerektiği düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Hipoglisemi ve acil servis


Özcan Keskin, Yaşar Küçükardalı, Murat Kalemoğlu. Hypoglycemia at Emergency Care. Medeniyet Med J. 2004; 19(1): 37-39

Corresponding Author: Özcan Keskin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ