Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 1 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
The releationship between resting heart rate and coronary heart disease risk index [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2009; 24(2): 59-63

The releationship between resting heart rate and coronary heart disease risk index

Sude Hatun Hatipoğlu, Ömer Önder Savaş, Tevfik Tanju Yılmazer, Mehmet Murat Suher
SB Ankara Ataturk Training and Research Hospital, Internal Medicine Clinic, Ankara

INTRODUCTION: It is known that increased resting heart rate is a risk factor for development of hypertension, coronary heart disease and all-cause mortality. We aimed in our study to evaluate the relationship between resting heart rate and coronary artery
disease risk.
METHODS: ABPM (Ambulatory Blood Pressure Management) was used to monitorize arterial blood pressure
of 26 patients hospitalized in Ankara Ataturk Training and Research Hospital Internal Medicine Clinic between June 2008 and November 2008 with any indication of blood pressure
monitorizing. Mean values of resting heart rates were recorded and coronary artery disease score was calculated by Framingham Risk Calculator after laboratory assessment.
Data of 26 patients including resting heart rate, age, sex and coronary heart risk index were compared.
RESULTS: Resting heart rate had no relationship with age and coronary artery disease. Though there was age found to have statistically significant relationship with resting heart rate.
DISCUSSION AND CONCLUSION:

Keywords: Resting heart rate, coronary heart disease, risk index, ABPM


İstirahat kalp hızı ile koroner arter hastalığı risk indeksi arasındaki ilişki

Sude Hatun Hatipoğlu, Ömer Önder Savaş, Tevfik Tanju Yılmazer, Mehmet Murat Suher
S. B. Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: İstirahat kalp hızının hipertansiyon, koroner kalp hastalığı ve diğer sebeplerden oluşan mortalite açısından bir risk faktörü olduğu bilinmektedir. Çalışmamızda, istirahat kalp hızı
ile koroner arter hastalığı risk indeksi arasındaki ilişkiyi saptamak amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği’nde uygulamakta olduğumuz ABPM (Ambulatuar blood pressure management); Haziran 2008
-Kasım 2008 tarihleri arasında, endikasyon konularak, yatmakta olan 26 hastada kullanıldı ve hastaların 24 saat monitorizasyonları sağlandı. İstirahat kalp hızı ortalamaları ve
laboratuar sonuçları kullanılarak Framingham skorlamasına göre koroner arter hastalığı risk indeksleri hesaplandı. Yirmi altı hastanın yaş, istirahat kalp hızı ve koroner arter hastalığı risk indeksi arasındaki fark değerlendirildi.
BULGULAR: İstirahat kalp hızı ile yaş ve koroner arter hastalığı risk indeksi arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmadı. Hasta yaşları ile istirahat kalp hızı arasında istatistiksel olarak bir korelasyon saptanmazken ileri yaş ile koroner arter hastalığı risk indeksi arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlıydı.
TARTIŞMA ve SONUÇ:

Anahtar Kelimeler: İstirahat kalp hızı, koroner kalp hastalığı, risk indeksi, ABPM


Sude Hatun Hatipoğlu, Ömer Önder Savaş, Tevfik Tanju Yılmazer, Mehmet Murat Suher. The releationship between resting heart rate and coronary heart disease risk index. Medeniyet Med J. 2009; 24(2): 59-63

Corresponding Author: Sude Hatun Hatipoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ