Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Female Idiopathic Spontaneous Unwelcome Orgasm; A Rare Case Report and Review Of The Literature [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2017; 32(2): 137-140 | DOI: 10.5222/MMJ.2017.137  

Female Idiopathic Spontaneous Unwelcome Orgasm; A Rare Case Report and Review Of The Literature

Hüseyin Buğra Karakaş1, Ömer Şenormancı2, Tarık Duksal3, Melek Cengiz Mete4, Adem Tok5
1Hinis State Hospital Clinic Of Urology, Erzurum
2Bulent Ecevit University School Of Medicine Departmant Of Psychiatry, Zonguldak
3Hinis State Hospital Clinic Of Neurology, Erzurum
4Gediz State Hospital Clinic Of Psychiatry, Kutahya
5Bulent Ecevit University School Of Medicine Departmant Of Urology, Zonguldak

Idiopathic spontaneous orgasm without sexual arousal is a rare condition that has been described during antidepressive or antipsychotic treatment using several different drugs. The relationship between panic disorder and sexual dysfunction is controversial. Some studies have reported that patients with panic disorder have more orgasm problems compared to those with other anxiety disorders. In this case, a 34-year-old woman was admitted with idiopathic spontaneous orgasm and unwanted genital sensations. The patient expressed that she experienced sexual arousal culminating in spontaneous orgasm approximately 10–15 times/day and each episode lasted 30 s to 1 min. She reported several symptoms, such as palpitations, shortness of breath, smothering, numbness, and fear of dying. The patient did not have a medical history of mania or hypomania. An in-depth interview, physical examination, routine hormonal evaluation, electroencephalography, and brain computed tomography scan were performed. All results were within the normal range. She was diagnosed with panic disorder. The disease began after the spontaneous orgasms started. She was treated with paroxetine, and the dosage was increased gradually to 30 mg/day after 30 days. Additional treatment with 0.5 mg alprazolam twice daily for 30 days led to improvement. After considering her symptoms and prior treatment, we stopped the alprazolam and continued 30 mg/day paroxetine. The spontaneous orgasms and sexual symptoms resolved gradually after 2 months. This case report emphasizes the need to provide more information on characteristics of spontaneous orgasm by generalists who practice outside the field of sexual medicine.

Keywords: panic disorder, sexual dysfunction, spontaneous orgasm


Kadında İdiopatik Spontan İstenmeyen Orgazm; Nadir Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Hüseyin Buğra Karakaş1, Ömer Şenormancı2, Tarık Duksal3, Melek Cengiz Mete4, Adem Tok5
1Hınıs Şehit Yavuz Yürekseven Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Erzurum
2Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD, Zonguldak
3Hınıs Şehit Yavuz Yürekseven Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği, Erzurum
4Gediz Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Kütahya
5Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültsi Üroloji Ad, Zonguldak

Cinsel uyarı olmaksızın idiopatik spontan orgazm gerçekleşmesi nadir bir durumdur. Bu durumun, antidepresan veya antipsikotik tedavisi sırasında bir çok farklı ilaçla ortaya çıkabileceği ifade edilmiştir. Panik bozukluğu ve seksüel disfonksiyon arasındaki ilişki ile ilgili tartışmalı bulgular mevcuttur. Bazı çalışmalar panik bozukluğu hastalarının diğer anksiyete bozuklukları olan hastalara kıyasla daha fazla orgazm sorunları yaşadığını bildirmiştir. Bu olgu sunumunda, 34 yaşında kadın hasta idiopatik spontan orgazmlar ve istenmeyen genital uyarılar ile başvurdu. Hasta günde 10-15 kez olan ve bir dakikada yaklaşık 30 saniye süren spontan orgazmla sonuçlanan cinsel uyarılma yaşadığını belirtti. Çarpıntı, nefes darlığı, boğulma hissi, uyuşukluk ve ölümden korkma gibi birkaç semptom tarifledi. Medikal öyküsünde mani veya hipomani yoktu. Detaylı incelemede, fizik muayene, rutinler hormonal inceleme, elektroensefalografi (EEG), bilgisayarlı beyin tomografisi yapıldı. Tüm sonuçlar normal sınırlardaydı. Hastaya panik bozukluk tanısı konuldu. Bu hastalık spontan orgazmların başlamasından sonra ortaya çıkmıştı. Paroksetin ile tedavi uygulandı ve dozu kademeli yükseltilerek bir ay sonra 30 mg/gün’e çıkıldı. Ek tedavi olarak alprazolam 0,5 mg günde iki kez tedavisi başlandı. Kontrolde semptomlar ve önceki tedavi değerlendirildikten sonra alprazolam tedavisi kesildi ve paroksetin 30mg/gün dozunda devam edildi. Paroksetin ve alprazolam tedavisiyle spontan orgazm atakları ortadan kayboldu. Seksüel semptomlar ve spontan orgazm durumları iki ayda yavaş yavaş giderildi. Bu olgu sunumu spontan orgazmların varoluş ve karakteristikleri hakkında cinsel tıp alanında uzmanlaşmış kişiler tarafından daha fazla bilgi edinilmesine gerek duyulduğunun üzerinde durmuştur.

Anahtar Kelimeler: panik bozukluk, cinsel disfonksiyon, spontan orgazm


Hüseyin Buğra Karakaş, Ömer Şenormancı, Tarık Duksal, Melek Cengiz Mete, Adem Tok. Female Idiopathic Spontaneous Unwelcome Orgasm; A Rare Case Report and Review Of The Literature. Medeniyet Med J. 2017; 32(2): 137-140

Corresponding Author: Hüseyin Buğra Karakaş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved