Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 2 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Complications of Otitis Media [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2016; 31(2): 110-114 | DOI: 10.5222/MMJ.2016.110  

Complications of Otitis Media

Mehmet Sürmeli1, İldem Deveci1, Ayşe Aslı Şahin Yılmaz1, Mustafa Salih Canpolat1, Serap Önder2, Çağatay Oysu1
1Department Of Otolaryngology. Umraniye Education And Research Hospital, Istanbul, Turkey.
2Department Of Otolaryngology. Suluova State Hospital, Amasya, Turkey

Objectives: Complications from otitis media are classified as extracranial or intracranial and are usually caused by progressive bony erosion, exposing the facial nerve, labyrinth and dura. In the preantibiotic era, acute and chronic middle ear infections frequently led to both extracranial and intracranial complications. The complications rate of otitis media have dramatically decreased since the advent of antibiotics. The aim of this study was to review our patients with complications of otitis media and compare with literature.

Patients and Methods: We performed a retrospective study. Patients who developed temporal bone erosion and complications because otitis media between the years 2013 and 2016 were investigated.

Results: There were 26 patients with complications of otitis media, which 5 [19,23%] were intracranial; brain abscess (1), lateral sinus thrombosis (2), otitic hydrocephalis (1) and meningitis (1) were the most common intracranial complications. Extracranial complications were present in 21 [80,76%] of the patients; subperiostal abscess (6), labyrinthine fistula (7), facial paralysis (8) were the most common extracranial complications. Antibiotic therapy and initial surgical treatment procedure were applied in all patients. Radical mastoidectomy was performed in ears with cholesteatoma and in cases of intracranial complications the operation was extended with appropriate interventions if required.

Conclussion: Early diagnosis, aggressive antibiotic therapy and combined management of cases by otologists and neurosurgeons are the key to reducing the morbidity and mortality of the serious complications of otitis media.

Keywords: Complications, otitis media, intracranial, extracranial, early diagnosis


Otitis Media Komplikasyonları

Mehmet Sürmeli1, İldem Deveci1, Ayşe Aslı Şahin Yılmaz1, Mustafa Salih Canpolat1, Serap Önder2, Çağatay Oysu1
1Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Suluova Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Amasya

Amaç: Otitis media komplikasyonları intrakranyal ve ekstrakranyal olarak sınıflandırılır ve genellikle progresif kemik erozyonlarına, faysal sinirin, labirentin ve duranın açığa çıkmasına bağlıdır. Antibiyotik öncesi dönemde akut ve kronik orta kulak enfeksiyonları ekstrakraniyal ve intrakraniyal infeksiyonlara sıklıkla neden olmaktaydı. Gelişmiş antibiyotiklerin kullanımından sonra otitis mediaya bağlı komplikasyonlar dramatik şekilde azalmıştır. Bu çalışmanın amacı hastalarımızda otitis media komplikasyonlarını gözden geçirmek ve literatür ile karşılaştırmaktır.
Hastalar ve Yöntem: Çalışmayı retrospektif olarak uyguladık. 2013-2016 yılları arasında otitis mediaya bağlı temporal kemik erozyonu ve komplikasyonu gelişen hastalar incelendi.
Bulgular: Otitis mediaya bağlı komplikasyonu olan 26 hasta değerlendirmeye alındı. Bunların 5’i (%19,23) intrakraniyal olup; beyin absesi (1), lateral sinüs trombozu (2), otitik hidrosefali (1) ve menenjit (1) en sık görülen intrakraniyal komplikasyonlardı. Ekstrakraniyal komplikasyonlar 21 hastada (%80,76) mevcut olup; subperiostal abse (6), labirent fistülü (7), fasiyal paralizi (8) en sık görülen ekstrakraniyal komplikasyonlardı. Tüm hastalara antibiyotik tedavisi ve uygun cerrahi tedavi prosedür uygulandı. Radikal mastoidektomi kolesteatomu olan ve intrakraniyal komplikasyon gelişen hastalara uygulandı ve gereğinde genişletildi.
Sonuç: Kulak burun boğaz ve beyin cerrahisi tarafından erken tanı, agresif antibiyotik tedavisi ve kombine yönetim, otitis media komplikasyonlarına bağlı mortalite ve morbiditenin azalmasında kilit rol oynamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Komplikasyonlar, otitis media, intrakraniyal, ekstrakraniyal, erken tanı


Mehmet Sürmeli, İldem Deveci, Ayşe Aslı Şahin Yılmaz, Mustafa Salih Canpolat, Serap Önder, Çağatay Oysu. Complications of Otitis Media. Medeniyet Med J. 2016; 31(2): 110-114

Corresponding Author: Mehmet Sürmeli, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ